Årsmøtet 2023

Romssa Sámi Searvi hadde årsmøte 23. mars 2023 på Thon hotell.

Kategori
Romssa Sámi Searvi
Forfatter
Romssa sámi searvi
Dato
23.03.2023
Romssa Sámi Searvi

Styret 2023

Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker som årsmelding og regnskap for forrige år, og vedtok virksomhetsplan, aktivitetsplan for barn og unge, og budsjett for neste styreperiode 2023-24.

Det nye styret består av leder Hilde Pedersen (gjenvalg) og styremedlemmer: Helene Ajuna Olsen (ny), Hanne Lille (gjenvalg), Aina Westrheim Ravna (ny), og Anton P. Hauan (gjenvalg).
Varamedlemmer: Rita Lindvall, Karen Anette Anti og Ul-Juhan Partapuoli (alle gjenvalgt).


Revisorer: Camilla Brattland (gjenvalg) og Sauli Guttorm (ny).
Valgkomité: Lene Antonsen (leder), Øystein Oldervoll og Elin J. Gjikaj (alle nye).

Årsmøtet ble innledet med orientering fra ledelsen i NSR ved leder Beatrice Fløystad (deltok digitalt) og organisatorisk nestleder Vidar Andersen.
Deretter var det orientering om Samisk hus ved Sandra Márjá West som er styremedlem i det nystiftede Romssa Sámi Viessu AS.