Reindriftas Finnheia / Rávdnjemuotki

Romssa Sámi Searvi arrangerte en felles vandring til Finnheia / Rávdnjemuotki på Kvaløya utafor Tromsø, en nydelig høstdag 27. september 2020. Fram til 1919 var dette sommerboplass for Könkämä sameby og området er ennå viktig for reindrifta. Investorer har i mange år arbeidet for å gjøre området om til en hytte- og alpinlandsby.

Kategori
Romssa Sámi Searvi
Forfatter
Romssa sámi searvi
Dato
21.07.2021
Romssa Sámi Searvi

Reindriftas Finnheia / Rávdnjemuotki

Det var rundt 40 deltakere på vandringen, noen var kommet helt fra svensk side for å se tuftene etter boplassene fra deres forfedre.
Historiker Dikka Storm fra UiT og arkeolog og seniorrådgiver i Sametinget Stine Benedicte Sveen var våre guider. De fortalte om både den gamle reindrifta og dagens reindrift i området.

På bildet ser vi Dikka Storm i midten og Stine Benedicte Sveen til høyre.

Reindriftssamene tilknyttet Könkämä (eller «svensk-samene» som de ofte misvisende omtales som i historieskrivningen i Troms) hadde sitt sommerbosted i fjordene og på øyene utafor Tromsø. En avtale mellom Norge-Danmark og Sverige, Lappekodisillen av 1751, ga flyttsamer rett til å vandre over de nordiske grensene, slik at reinsdyrene kunne være på sommerbeite langs kysten av Nord-Norge.

Denne retten hadde de helt fram den norsk-svenske reinbeitekonvensjonen av 1919. Da fikk de fleste ikke lenger bruke sommerbeitene sine på norsk side. Mange av dem som ikke fikk komme til norsk side av grensen lenger, hadde holdt til på Rávdnjemuotki. På det meste var det 70 samer som hadde sommerboplass her. De måtte forlate sine 15 husgammer, og det er blant annet disse det finnes mange tufter av i området i dag.

Det er en trist historie som de fleste av dagens tromsøværinger ikke kjenner til. Men det finnes kulturminner som forteller den nære historien. Det har i flere år vært arbeidet for å skulle bygge en alpin- og hyttelandsby, Arctic Center, i området. Tromsø kommunestyre gikk mot hyttebyggingen i et møte i september 2020, men nå har Statsforvalteren godkjent bygginga av en alpinheis, så vi vet ikke hva som skjer videre.

Les Runar sitt avisinnlegg om saka her.