Skuffet over Nussirvedtak

Torsdag 14. februar ble det klart at Næringsdepartementet gir driftskonsesjon til den kontroversielle Nussirgruva. Runar Myrnes Balto, leder for Norske Samers Riksforbund er svært skuffet over vedtaket. Samtidig fremhever han at Venstre har en siste mulighet til å redde situasjonen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
14.02.2019
NSR

Skuffet over Nussirvedtak

Det er helt umulig å forstå at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen velger å se bort fra alle faglige advarsler om konsekvenser for samisk næring og miljø, som han har fått fra egne direktorater og faginstanser. Regjeringen er i ferd med å begå en enorm tabbe i bytte mot kortsiktig gruveprofitt, og vedtaket er selvfølgelig skuffende og fremstår historieløst, sier Balto.

Nussir anses som svært kontroversielt på grunn av konsekvensene det vil ha på samisk reindrift og miljø. Fjorddeponi regnes som en trussel mot sjøsamiske næringer. Det antas også at gruva vil ha enorme konsekvenser for de reindriftssamene som bruker området, og man risikerer at mange familier kan bli presset ut av næringa som de har drevet i generasjoner.

– Denne driftskonsesjonen viser en ufattelig arroganse overfor rettighetene til samiske reindriftsfamilier. I praksis sier regjeringen at selv om familiene er helt avhengige av disse arealene for å kunne drive reindrift , så betyr ikke det noe når utbyggerne banker på. Vi mener dette er så grovt brudd på samiske rettigheter at samebevegelsen ikke kan akseptere det, sier Balto.

Sametingsrådet har varslet at de kommer til å bruke muligheten til å klage vedtaket inn til Kongen i statsråd. Balto og NSR retter nå oppmerksomheten mot regjeringen i sin helhet i et siste forøk på å få dem til å snu. Han peker på at Venstre, som sitter med miljøministeren, har en mulighet til å redde saken.

– Det er ganske tydelig at denne saken, med deponi av gruveslam i en nasjonal laksefjord, er en katastrofe for miljøet. Venstre som miljøparti ser ut til å få en siste mulighet til å styre landet unna denne katastrofale tabben. Vi må fortelle dem om denne muligheten, og bidra til at de får styrke bak kravene sine i Regjeringen, avslutter Balto.

 

NSR varsler at de sammen med blant andre Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil invitere folk til Tromsø og Oslo førstkommende lørdag for markeringer mot vedtaket.