Nordkalottfolket sår splid blant folk i Porsanger

Onsdag 26.08 løftet Norske Samers Riksforbund sak på Sametinget for å støtte det lokale samiske initiativet med å få skiltet langs elva i Børselv. NSR ønsket ved å løfte saken å sette i gang en dialog mellom Sametinget og FeFo om å få på plass retningslinjer om skilting på samisk.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
27.08.2020
NSR

Nordkalottfolket sår splid blant folk i Porsanger

På Sametinget ble dessverre NSRs forslag mottatt av en rystende motstand mot å synliggjøre den samiske historien i områder av Nordkalottfolket – angivelig for at kvener føler at det samiske blir dratt over hodene på dem.

Porsanger var den første offisielt trespråkelige kommunen i Norge.

– Porsanger var den første offisielt trespråkelige kommunen i Norge, og kommunen har vedtatt tre likestilte navneformer Porsanger, Porsángu og Porsanki. Dette er noe jeg svært stolt av. Det er utrolig at Nordkalottfolket skal gå imot samiske navn i et område som er definert av de tre stammers møte, sier Sandra Andersen Eira, sametingsrepresentant for NSR fra Porsanger.

Runar Myrnes Balto, som stilte forslaget, er rystet og uttaler at han håpet tiden hvor man fryktet samiske skilt var forbi.

Børselv mister ikke noe av sin kvenske historie, ved at det også skiltes på samisk langs Børselva.

– Jeg er sjokkert over at Nordkalottfolket frir til antisamiske holdninger, og prøver å drive en håpløs kulturkrig i Porsanger. Børselv mister ikke noe av sin kvenske historie, ved at det også skiltes på samisk langs Børselva, sier forslagsstiller og leder i NSR, Runar Myrnes Balto.

– Jeg syns det er drøyt å drive historieforfalskning og skyve ut samisk tilstedeværelse midt i et tradisjonelt samisk område. Nordkalottfolket smykker seg jo med tre stammers møte, men viser dessverre at i Porsanger ønsker de ikke det samiske velkommen, fortsetter Balto

Eira og Balto håper at Nordkalottfolket vil holde seg for god for å dyrke splittelse, og heller støtte opp om revitaliseringen av både samisk og kvensk kultur i Porsanger.

Børselv og Porsanger har lang historisk samisk og kvensk bosetningshistorie. Denne historien skal vi være stolte og synliggjøre.

– Børselv og Porsanger har lang historisk samisk og kvensk bosetningshistorie. Denne historien skal vi være stolte og synliggjøre. Vi aksepterer ikke at Nordkalottfolket her lager kunstige motsetninger mellom kvener og samer, og splitte folk i Porsanger, avslutter Eira.