Første Beaiveálgu-budsjett vedtatt

Sametingets plenum har nå vedtatt Sametingsbudsjettet 2022. NSRs parlamentariske leder Beaska Niillas trekke fram behovet for å styrke kampen for samiske rettigheter.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
10.12.2021
NSR

Første Beaiveálgu-budsjett vedtatt

I Beaiveálgu-periodens første budsjett leverer vi til de samiske næringene, i tillegg til at vi sikrer institusjoner og organisasjoner. Og så sørger vi for å styrke Sametinget slik at vi har muligheten til å jobbe for å løse utfordringene det samiske folket møter, sier  og saksordfører i budsjettsaken.

I budsjettet for 2022 gis det en økning på 4,3 millioner til næringsutvikling, og det opprettes en egen søkerbasert ordning for utmarksnæringer og kombinasjonsnæringer. I tillegg kommer det to nye språksentre inn på budsjettet, nemlig Hattfjelldal og Stormen i Bodø. Protect Sápmi, Daiddadállu og Beaivváš Samisk Nasjonalteater får hver sine løft, for å nevne noen.

– Vi er veldig glade for å kunne få til slike løft i budsjettet. Dette kommer i tillegg til at alle som har fast post på budsjettet får 2,4 % økning, til tross for manglende dekning av prisvekst over statsbudsjettet.

 

Beaska mener at årets budsjettbehandling viser frem store politiske forskjeller på Sametinget.

– Der NSR styrker kampen for samiske rettigheter, foreslår Ap å legge ned Protect Sápmi og halvere Sametingets rettighetsstøtteordninga. NSR vil styrke Sametinget, men vi har nå sett at Nordkalottfolket mener alvor med å bygge ned Sametinget. De foreslo dramatiske kutt i Sametingets administrasjon frem mot 2025. Med deres politikk vil Sametinget bli stående igjen som en pengeflytter, og ikke ha noen kapasitet til å jobbe med politikk. Det er stikk i strid med det samiske folket trenger, nemlig et sterkt og aktivt Sameting som kan gjøre en solid innsats for det samiske folk, avslutter Beaska Niillas.