NSR på Sametinget

NSRs sametingsgruppe består av 11 representanter som representerer NSR og 2 representanter som representerer felleslista NSR/SáB.

Sametingsrådet og sametingsgruppa i plenumssalen.

Sametingsgruppa i plenumssalen.

Sametingsgruppa er NSRs politikere på Sametinget. Den sittende gruppa er valgt inn for perioden 2013 – 2017.

NSRs sametingsgruppe består av 13 representanter, valgt inn fra de syv valgkretsene som sametingsvalget er organisert inn i. Du kan lese mer om valgordningen og valgkretsene på Sametinget sin nettside.

Gruppa ledes av det parlamentariske lederskapet, som har ansvaret for å lede deres arbeid mellom Sametingsmøtene.

Representantene møtes til plenum i Karasjok 4 uker i året. Før to av plenumsmøtene arrangeres det også en uke med komitémøte for de ulike komiteene på Sametinget. Alle representanter på Sametinget velges inn i en av tre komiteer som har sine faglige ansvar.

Komiteene på Sametinget er:
Plan og finanskomiteen
Kultur og næringskomiteen
Omsorgs, opplærings og utdanningskomiteen