Bergen sameforening

Bergen sameforening / Bergen sámiid searvi (BSS) ble stiftet i 1969, året etter stiftelsen av NSR. Foreningen er slik å regne for en av veteranforeningene i NSR. Foreningen er å treffe på egen facebookside. Sist avholdte årsmøte 17.4.2018.

Styret, valgt i sist avholdte årsmøte 23.4.2019, består av følgende tillitsvalgte:

  • Marita Brodin Monsen (leder)
  • Anette Kristine Søreide (styremedlem): anette.aks@gmail.com / +47 957 22 476
  • Hege Solheim (styremedlem)
  • Sara Elisabeth Kristoffirsdottir (styremedlem)
  • Julie Iversen Solheim (varamedlem)

 

Valgkomiteen som skal forberede valg til neste årsmøte består av Mona Tornensis Hornæs og Kristine Sara Hætta.