Bergen sameforening

Bergen sameforening / Bergen sámiid searvi (BSS) ble stiftet i 1969, året etter stiftelsen av NSR. Foreningen er slik å regne for en av veteranforeningene i NSR. Sist avholdte årsmøte 26.4.2016.

Kontakt foreningen på bergen@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret, som består av disse:

  • Mona Tornensis Hornæs (leder): monahorn@online.no / +47 416 12 213
  • Anette Kristine Søreide (styremedlem): anette.aks@gmail.com / +47 957 22 476
  • Mai Isaksen (styremedlem)
  • Helge Hellevik (styremedlem): star64h@hotmail.com / +47 926 38 223
  • Jon Isak Lyngman Gælok (styremedlem)
  • Laila Nystad (varamedlem): laila.nystad@gmail.com / +47 995 12 217

Samer i Bergen på Facebook.