Bergen sameforening

Bergen sameforening / Bergen sámiid searvi (BSS) ble stiftet i 1969, året etter stiftelsen av NSR. Foreningen er slik å regne for en av veteranforeningene i NSR. Foreningen er å treffe på egen facebookside. Sist avholdte årsmøte 17.4.2018.

Kontakt foreningen på bergen@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret, som består av disse:

  • Anette Kristine Søreide (leder): anette.aks@gmail.com / +47 957 22 476
  • Marita Monsen (styremedlem)
  • Kristine Sara Hætta (styremedlem)
  • Kjellaug Enoksen (varamedlem)
Styret i Bergen sameforening, valgt på årsmøtet i 2018, f.v.: Kjellaug Enoksen, Anette Kristine Søreide, Kristine Sara Hætta og Marita Monsen.