Duddjo olles vahkkoloahpa

Romssa Sámi Searvi bovde du duodjevahkkolohppii. Sávvat buresboahtima duodji-LAN:i cuoŋománu 1.-3. b. 2022 Kurssat leat rabas buohkaide – it dárbbaš leat min miellahttu. Váldde mielde iežat duoji – dahje vállje ovtta dáin kurssain:

Kategori
Romssa sámi searvi
Forfatter
Romssa sámi searvi
Dato
07.03.2022
Romssa sámi searvi

Rabas buohkaide, dieđit ahte boađát

Goaro oktageardán luhka
17 dii. kursa, oahpaheaddji: Jorunn Løkvold
Kursadivat: 900 ru.
Ávdnasat bohtet lassin. Jus dus ii leat láđđi, árpu ja hearvvat, de sáhtát searvat oktasaš diŋgomii – mii sáddet dieđuid maŋŋel go leat dieđihan kursii.
Dieđihanáigi: Njukčamánu 23. b. (ávnnasdiŋgojumi dihte)

Lohtan
Sáhtát lohtat avi dahje vuoddagiid, dahje čoavddagihpu dahje eará.
17 dii. kursa, oahpaheaddji: Edel Olsen
Kursadivat: 900 ru.
Ávdnasat (ulloláiggit) bohtet lassin – mii sáddet dieđuid dan birra maŋŋel go leat dieđihan kursii.

Riessun
Lill Tove Fredriksen fállá 6 dii. bagadeami.
Jus dus lea silkeliidni maid háliidat gárvet, dahje jus háliidat álggahit ođđa silkki, dahje dušše hárjehallat liidnebihtás, de dát heive dutnje. Lill Tove boahtá juohke beaivve moadde diimmu. Son čájeha bargovuogi ja bagada du.
Kursadivat: 300 ru.

Boađe geargat
Váldde mielde duoji maid háliidat gárvet, dahje sáhtát álggahit ođđa duoji – beasat duddjot earáiguin ovttas. 🙂 Veahkehit guđet guoibmámet, ja mis leat olbmot geat máhttet bagadit ja rávvet.
Kursadivat: 250 ru.

Goaro gáffeseahka
Dađi bahábut eat sáhte lágidit dán kurssa dál.

Áigi ja báiki
Bearjadaga cuoŋománu 1. b. dii. 17:30 – 20:30
Lávvordaga cuoŋománu 2. b. dii. 10:00 – 20:00
Sotnabeaivve cuoŋománu 3. b. dii. 10:00 – 15:00

Báiki: Gonagasdievá joatkkaskuvla, Skolegata 16, Romsa.

Dieđiheapmi
Diedit kursii skovis mii lea dás:
https://forms.gle/BZE954fXfbRL1hW57
Dieđihanáigi: Njukčamánu 30. b.

Máksu – ja vejolaš vuoliduvvon haddi
Kursadivat galgá máksojuvvot ovddalgihtii. Sáhtát máksit Vippsain: 98487 dahje min báŋkokontui: 4750.1193174.

Miellahtuide vuoliduvvon haddi
Romssa Sámi Searvvi miellahtut mákset 100 ru. unnit.
Jus leat sihke miellahttu ja vuollil 26 jagi boaris, de mávssát dušše beallehatti.
Kursadivat gokčá maiddái gáfe ja gáhku. Váldde mielde gáffegohpu.

Sávvat buresboahtima hávskes duodjevahkkolohppii. 🙂

Lágideaddji: Romssa Sámi Searvi ovttasráđiid Sámi Oahppolihtuin – SOL