Vil reversere sammenslåing av domstoler i Finnmark

NSR vil jobbe for å reversere sammenslåingen av Indre Finnmark tingrett og Øst-Finnmark tingrett. Sametingsrådet har fremmet sak om samenes rettsikkerhet til Sametingets plenum i mars. I saken er Sametingets rolle i rettsprosesser og det samiske rettshjelpsbehovet tema. Rådet har allerede varslet oppfølgende plenumssaker under temaet rettssikkerhet, hvor blant annet den samiske dimensjonen i domstolene blir tema.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
26.02.2021
NSR

Vil reversere sammenslåing av domstoler i Finnmark

NSR vil jobbe for å reversere sammenslåingen av Indre Finnmark tingrett og Øst-Finnmark tingrett.

Sametingsrådet har fremmet sak om samenes rettsikkerhet til Sametingets plenum i mars. I saken er Sametingets rolle i rettsprosesser og det samiske rettshjelpsbehovet tema. Rådet har allerede varslet oppfølgende plenumssaker under temaet rettssikkerhet, hvor blant annet den samiske dimensjonen i domstolene blir tema.

– Jeg er svært lite fornøyd med Stortingets håndtering av endringene i domstolstrukturen, som endte med at Indre Finnmark tingrett og Øst-Finnmark tingrett ble slått sammen, samt at Porsanger kommune ble flyttet fra Indre Finnmark tingrett til Vest-Finnmark tingrett, forteller NSRs presidentkandidat Silje Karine Muotka.

Muotka ønsker å reversere sammenslåingen etter at et nytt Storting er valgt til høsten.

– Hvis situasjonen på Stortinget etter valget gjør det mulig, vil jeg jobbe for å få reversert sammenslåingen av Indre Finnmark tingrett og Øst-Finnmark tingrett, samt tilbakeføre Porsanger kommune til Indre Finnmark tingrett, sier Muotka.

Uavhengig av om det blir reversering av sammenslåingen eller ikke, så vil NSR jobbe for at tingretten i Tana utvikles til en samisk ressursdomstol.

– Vi kommer uansett til å jobbe for at tingretten i Tana skal være en samisk ressursdomstol i samiske saker. Vi ønsker å endre vernetingsreglene slik at samiske saker fra andre rettskretser blir overført til Indre Finnmark tingrett. Det betyr ikke at partene må reise til Tana, men at tingretten kan sette rett i hele landet, avslutter Muotka.