Mii dárbbašit sámi heahteguovddášfálaldaga dál!

Duorastaga, borgemánu 12. beaivvi almmuhii ráđđehus iežas našunála doaibmaplána veahkaválddi vuostá lagaš oktavuođain. Danne lea buktá veahá dorvvu go doaibmaplána, man leat gohčodan “Friijavuohta veahkaválddis” sisttisdoallá sierra kapihttala mas doaibmabijut mo eastada ja jávkada veahkaválddálašvuođa sámi servodagas.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
13.08.2021
NSR

Mii dárbbašit sámi heahteguovddášfálaldaga dál!

Čállán: Silje Karine Muotka – NSRa presideanttaevttohus

Mii diehtit ahte sápmelaččat, ja erenoamážit sámi nissonolbmot vásihit eanet veahkaválddálašvuođa go álbmot muđui. Saminor eallindilleiskkus muitala ahte 49% sámi nissoniin leat vásihan veahkaválddi, ja juohke viđát sámi nissonolmmoš lea goas nu eallimis vásihan seksuála veahkaválddi.

Mii eat sáhte dohkkehit ahte sámi mánát, nissonat ja albmát galget eallit veahkaválddálašvuođadilis ja baluin iežaset árgabeivviin

Dál lea dehálaš sihkkarastit heahteguovddášfálaldagaid gos maiddái sámi álbmot oažžu veahki go lea heahti. Sámi Heahte- ja Inseasttaguovddáš heaittihuvvui 2019. Ja gávdnojit eará ge gielddat main ii gávdno fálaldat, ja guhkkin eret dakkár fálaldat mas dustejuvvo iežas gillii ja dárbbašlaš kulturgelbbolašvuođain go vel lea heahtedilis.

NSR oaivvilda ahte eiseválddit fertejit dál sihkkarastit ahte dilli guorahallojuvvo ja ahte dákkár fálaldagat ruhtaduvvojit nu ahte maiddái sámiide lea fálaldat.

Lea buorre ahte ráđđehus dovddasta doaibmaplánastis ahte lea dárbu nannet heahteguovddášfálaldagaid sámi álbmogii – muhto jus galgat sihkkarastit dásseárvosaš bálvalusaid mat fuolahit maiddái sápmelaččaid mat leat hearkkes dilis, de dat gáibida konkrehta doaimmaid ja ruđa.

Sámi mánát dárbbašit, nu go eará ge mánát, buori veahkkevuogádaga mii duste sin fuolain ja áddejumiin go sii leat hearkkes dilis.

Sámi mánát dárbbašit, nu go eará ge mánát, buori veahkkevuogádaga mii duste sin fuolain ja áddejumiin go sii leat hearkkes dilis. Stáhta Mánáidviesut leat hui dehálaččat mánáide mat leat heahtedilis.

Dál lea dilli nu ahte olles sámi guovlu fuolahuvvo – ovtta – mánáidviesus, ja dat lea Romssas. Dál lea áigi ahte ásahuvvo mánáidviessu sámi guovddášguovlluid, mii sáhttá sihke sámi mánáid fuolahit Finnmárkkus, ja leahkit guovddáš gelbbolašvuođaásahus fuolahusbálvalusaid hárrái, ja leahkit fálaldahkan mánáide miehtá Sámi. Ferte maid bargat dan ovdii ahte áiggi mielde ásahuvvojit mánáidviesut lagat julev- ja lulli-sámi guovlluid.

Saminor lea eallindilleiskosa bokte čohkken buoremus fágadieđuid mii Sámis lea veahkaválddálašvuođa birra lagaš oktavuođain. Lea dehálaš ahte dákkár iskosiidda addojuvvojit nanu ja einnostahtti rámmaeavttut. Danne váillaha NSR konkrehta doaibmabijuid ráđđehusa doaibmaplánas mo viidásut ruhtada Saminor 3.

Maŋimuš jagiid lea sámi servodat bargan olu lagašoktavuođaid veahkaválddálašvuođa eastademiin. Háliidan erenoamážit loktet mo duostilis nissonat ja albmát Divttasvuonas loktejedje almmolašvuhtii daid vearredaguid mat sin vuostá dahkkojuvvo.

Dát lea čájehan ahte ferte bargat ahte botket jávohisvuođa ja ahte mis lea stuorra bargu vel ahte buot sápmelaččat galget beassat dorvvolaš eallimiid eallit. Dán barggu eat sáhte okto bargat dálá resursadiliin – muhto mii galgat ovttasbargat ovddasvástideaddji fágaeiseválddiin nu ahte maiddái mii sápmelaččat sáhttit dovdat iežamet árgabeaivvis dorvvolažžan. Dása gullá ahte mis leat fálaldagat mat sáhttet min fuolahit ja addit dorvvu go mii dan duođas dárbbašat.

Mii eat sáhte dohkkehit ahte sámi mánát, nissonat ja albmát galget eallit veahkaválddálašvuođadilis ja baluin iežaset árgabeivviin. Doaibmaplána veahkaválddálašvuođa vuostá lagašoktavuođain doalvu min ovtta lávkki ovddos – muhto dát eaktuda ahte doaibmabijut duođas čuovvuluvvojit resurssaiguin, nu ahte sáhttit dustet daid stuorra dárbbuid mat dán suorggis leat.