Sávvat alit ohppui eanet sámi kvohtaid

Dárbu lea stuoris skuvlet fágaolbmuid sámi guovlluin, ja lasihit gelbbolašvuođa sámi dili ja kultuvrra birra fágaolbmuid oahpahusas. Sámediggi meannuda juovlamánu implementerema sámi sisdoalu ja sámi rekruterema profešuvdnaohppui.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
04.12.2019
NSR

Sávvat alit ohppui eanet sámi kvohtaid

Dárbu lea stuoris skuvlet fágaolbmuid sámi guovlluin, ja lasihit gelbbolašvuođa sámi dili ja kultuvrra birra fágaolbmuid oahpahusas. Sámediggi meannuda juovlamánu implementerema sámi sisdoalu ja sámi rekruterema profešuvdnaohppui.

– Váilevaš máhttu min kultuvrra, vuoigatvuođaid ja sámi dili birra sáhttá ovdamearkka dihte dagahit ahte sámi pasieanttat eai oaččo rievttes ipmárdusa ja divššu dearvvašvuođasektora oktavuođas. Nannet sámi sisdoalu ja gelbbolašvuođa profešuvdnaoahpahusain lea dasto vuođđun vuoi sápmelaččat besset áimmahuššat iežaset rivttiid almmolaš bálvalusaid deaivvadeamis, dadja Piera Heaika Muotka NSRas.

Sápmelaččaid rekruteret go guoská válljet profešuvdnaoahpuid, evttoha Muotka lasihit kvohtasaji ortnega studeanttaide main lea sámi duogáš ja sámi giellagelbbolašvuohta.

– Mii leat ožžon cealkámuša earet eará lullisámi dearvvašvuođafierpmádagas dárbbu etableret dakkár ortnega NTNU:s rekruteret eanet dearvvašvuođabargiid main lea lullisámi kulturgelbbolašvuohta, lohká Piera Heaika.

Otná dilis lea dušše okta universitehta Norggas mas lea dakkár ortnet, Romssa Universitehta, Norgga Árktalaš Universitehta.

– Dál mii dovdat dakkár ortnegiid Romssa Universitehtas, ja áiggun ávžžuhit universitehtainstitušuvnnaid nugo NORD universitehta, NTNU ja Oslo universitehta ásahit dakkár ortnegiid. Dákko bokte sihkkarastit mii ahte nuorra sámit váldet oahppu mat gokčet dehálaš funkšuvnnaid sámi servodagas, loahpaha Muotka.