Samisk solidaritet med kurderne

Norske Samers Riksforbund (NSR) er svært bekymret for situasjonen for det kurdiske folket som følge av den seneste utviklingen i nordre Syria, Rojava, og vi ønsker å uttrykke vår dype solidaritet med kurderne.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
10.10.2019
NSR

Samisk solidaritet med kurderne

Vi fordømmer det tyrkiske angrepet på kurderne i Rojava, og de amerikanske handlingene som har latt dette skje,etter at de forlot sine kurdiske allierte og aksepterte de tyrkiske planene. Vi ber om at Norge fordømmer den tyrkiske offensiven og i samarbeid med det internasjonale samfunnet sanksjonerer Tyrkia for sine angrep mot kurderne.

Sámi solidarity with the Kurds

The Norwegian Sámi Association (NSR) is deeply concerned with the situation of the Kurdish people following the latest developments in northern Syria, Rojava, and we wish to express our deep solidarity with Kurds.

We strongly condemn the Turkish attacks against the Kurds in Rojava, and the US actions for letting this happen after leaving their Kurdish allies and accepting the Turkish plans for an offensive. We call on Norway to condemn the offensive and cooperate with the International community to find proper sanctions against Turkey for attacks against the Kurds.