Sámedikki jienastuslohku: Váidalahtti meattáhusat vearrodoaimmahaga bealis

NSR oaivvilda ahte dát meattáhusat Vearrodoaimmahaga bealis leat váidalahttit, muhto mii luohtit ahte njulgejuvvo ja ahte válggat čađahuvvojit albma láhkai.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
18.08.2021
NSR

Sámedikki jienastuslohku: Váidalahtti meattáhusat vearrodoaimmahaga bealis

Sámediggi lea gávnnahan ahte 250 olbmo leat eret ravgan jienastuslogus. NSR oaivvilda ahte dát meattáhusat leat váidalahttit, muhto mii luohtit ahte ovddasvástideaddji ásahusat hálddašit dili ja ahte válggat čađahuvvojit nu mo galget ja ahte buohkat besset jienastit.

Mii vuordit ahte Vearrodoaimmahus ja vearrohoavda Nina Schanke Funnemark dál váldet ovddasvástádusasteaset ja čorgejit dili.

NSR lea beassan diehtojuohkinčoahkkimis Sámedikki hoavddain Inger Marit Eira-Åhrenain ožžon dieđu ahte Vearradoaimmahat lea bargan boastut go sirde álbmotregistara ovtta vuogádagas nubbái.

– Dát ii livčče galgan sáhttit dáhpáhuvvat. Mii vuordit ahte Vearrodoaimmahus ja vearrohoavda Nina Schanke Funnemark dál váldet ovddasvástádusa, divvot buot listtuid ja fuolahit ahte dát ii šat dáhpáhuva boahtteáiggis. Sámediggeválggat leat maid Nášunala válggat, seammá dásis go Stuoradiggeválggat, dadjá NSR-jođiheaddji Runar Myrnes Balto.

– Mii leat ilus go Sámedikki dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen lea dáhkidan ahte buohkat galget beassat jienastit ja ahte buot jienat galget lohkkut. Dát addá midjiide oadjebasvuođa ahte válggat čađahuvvojit rivttes láhkai, vaikko vel Sámediggi gávnnai dáid meattáhusaid jienastuslogus, dadjá NSR-jođiheaddji.

Mii leat ilus go divasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen lea dáhkidan ahte buohkat galget beassat jienastit.

Buohkat geat oaivvildit sii galget leat čálihuvvon jienastuslohkui galget beassat jienastit dadjaba dievasčoahkkinjođiheaddji ja direktevra, ja de iskojuvvo lohkama áigge lei go jienasteaddji rievtti mielde jienastuslogus ja ahte lohkku go dat jietna.

Min mielas lea dát dohkálaš vuohki mo 2021 válggaid čađahit, dadjá Myrnes Balto.

Loga dás buot maid dárbbašat diehtit Sámediggeválggaid birra.

Dát aŋkke ii livčče galgan dáhpáhuvvat, ja mii vuordit ahte dahkko albma guorahallan jienastuslogu hálddašeamis ovdal boahtte válggaid, loahpaha NSR-jođiheaddji Myrnes Balto.

Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) searvá Sámediggeválggaide juohke válgabiirres.