Sametingets valgmanntall: Beklagelige feil av Skatteetaten

NSR mener feilene Skatteetaten har gjort med valgmanntallet er beklagelige, men stoler på at feilene rettes opp og at valget blir riktig gjennomført.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
18.08.2021
NSR

Sametingets valgmanntall: Beklagelige feil av Skatteetaten

Sametinget har avdekket at over 250 personer har falt ut av valgmanntallet. NSR mener at de avdekte feilene i valgmanntallet er beklagelige, men stoler på at situasjonen er under kontroll fra de ansvarlige partene og at valget blir riktig gjennomført og at alle får stemt.

Vi forventer at Skatteetaten og skattedirektør Nina Schanke Funnemark nå tar ansvaret sitt og rydder opp.

 

NSR har i et orienteringsmøte fått beskjed fra Sametingets direktør Inger Marit Eira-Åhren om at Skatteetaten har gjort en feil da de har overført folkeregisteret fra et system til et annet.

– Denne feilen burde aldri kunne ha skjedd. Vi forventer at Skatteetaten og skattedirektør Nina Schanke Funnemark nå tar ansvaret sitt, retter opp i alle listene og sørger for at dette ikke kan skje i fremtiden. Sametingsvalget er et nasjonalt valg på lik linje med stortingsvalget, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

– Vi er glade for garantiene fra Sametingets plenumsleder Tom Sottinen om at alle skal få stemme og at alle stemmene til de som har meldt seg inn i manntallet vil bli talt. Det gir oss en trygghet om at valget blir riktig gjennomført på tross av de feilene Sametinget har avdekket i manntallet, sier NSR-lederen.

Vi er glade for garantiene fra Sametingets plenumsleder Tom Sottinen om at alle skal få stemme

Alle som mener de skal stå i valgmanntallet får ifølge plenumslederen og direktøren avgi sin stemme, og så vil man i valgoppgjøret kryssjekke om velgeren er i manntallet og om stemmen skal telle.

– Vi har tiltro til at dette er en tilfredsstillende metode for å få valget 2021 riktig gjennomført, sier Myrnes Balto.

Les alt du behøver å vite om sametingvalget her.

– Dette burde imidlertid aldri ha skjedd, og vi forventer at det gjøres en skikkelig gjennomgang av hvordan valgmanntallet forvaltes i god tid før neste valg, avslutter NSR-leder Myrnes Balto.

Norske Samers Riksforbund (NSR) stiller vil valg i alle valgkretser ved sametingsvalget.