Samer flest tatt som gisler i kampanje mot reindrifta

Nordkalottfolket har i mange år forsøkt å lage et fiendebilde av reindrifta med retorikk som hauser opp gamle fordommer og aggresjon. Det er veldig enkelt å drive slik populisme, men det er likevel både utrolig splittende og unødvendig.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
31.05.2022
NSR

Samer flest tatt som gisler i kampanje mot reindrifta

Skrevet av Beaska Niillas, Parlamentarisk leder

For full maskin hakker Nordkalottfolket løs på reindrifta. De negative karakteristikkene og beskrivelsene av reindrifta som problem, er på sånt nivå at det går kaldt nedover ryggen på en. Med på kjøpet får vi illsinte kommentarfelter med hets mot reindrifta og samehets generelt. Hva dette gjør med den psykiske helsa til unge samer både i og utenfor reindrifta, er det bare fremtidige studier som kan fortelle oss.

Over flere kronikker denne våren har Sametingets nest største parti systematisk gått til angrep på reindrifta. Reindrifta er i deres verden problemet som står i veien for både skuterkjøring og gruvedrift, og som da med reindriftsretten i handa ødelegger hverdagen for alle fastboende. I skriveriene finnes ingen refleksjoner om utfordringene reindrifta står overfor, eller omtanke for menneskene som står i det.

I denne kampanjen mot reindrifta blir vi andre skjøvet foran. Vi samer som ikke er i reindrifta er ofrene i denne historiefortellingen. Ta for eksempel partileder Torill Bakken Kåven sitt seneste innlegg «Samer flest er som Lars Monsen». «Man anses knapt nok som same, hvis man ikke er reindriftssame» påstås det utrolig nok. Og så sies det at vi 95 % av samer ikke lenger aksepterer å bli usynliggjort og nedgradert, verken av nordmenn eller sametingsrådet.

Men vi «95 %» av samer i Norge som ikke er i reindrifta, meg selv inkludert, er absolutt ikke unisont motstandere av reindrifta. Jeg vil tro at et stort flertall av oss tvert imot ser hvilken verdi reindrifta faktisk har som en helt unik samisk kulturbærer, som bevarer av språkene våre og produsent av både råvarer til tradisjonsmat og duodji. Vi aksepterer ikke å bli tatt som gissel i Bakken Kåvens ensidige kampanje mot reindrifta.

Vi har forskjellige språklige og kulturelle utgangspunkt, og vi er like gode samer alle sammen

Vi samer er mennesker vi også. Vi har vår egen kultur, våre egne språk og våre egne verdier og næringer. Samtidig som vi lever i mange forskjellige samfunn og områder og har forskjellige jobber og engasjement. Det samiske samfunnet er mangfoldig, og det er vår absolutte styrke. Vi er fiskere, jordbrukere, utmarksbrukere, byfolk og alt mellom himmel og jord. Vi har forskjellige språklige og kulturelle utgangspunkt, og vi er like gode samer alle sammen. Det er NSR og sametingsrådets grunntanke.

Å tegne et bilde av et politisk opprettholdt kastesystem er både skremselspropaganda og forsøk på å lage en konspirasjonsteori. En annen del av konspirasjonsteorien er at vi samer som snakker samisk vil de andre vondt. Det er helt utrolig og dypt sårende. Hatet som piskes opp i kommentarfelter og på Facebook går på helsa løs.

Jeg har sterk tro på at det samiske folket har stor kjærlighet for mangfoldet i den samiske folket og den samiske kulturen. Personlig er jeg ivrig utmarksbruker, som elsker å kjøre til fjells og fiske og høste i mine tradisjonelle områder. Likevel har jeg stor forståelse for at det gjennom året er områder der reinen trenger ro, og at jeg da ikke bør kjøre skuter akkurat der. Jeg er ikke alene om å verdsette dette mangfoldet.

Samer flest har et godt forhold til sine samiske brødre og søstre, og vi vil hverandre vel

Det er plass til alle, og med god kommunikasjon, gjensidig respekt og forståelse for hverandres forskjellige behov i våre hverdager og for hverandre i forskjellige næringer, så vil mange unødvendige aggresjoner forsvinne. Reinen har også behov og med det følger ansvar for reineieren, som på best mulig vis skal forsøke å tilrettelegge og se til at reinen har det bra.

95 % av samene er absolutt ikke med på den uansvarlige øvelsen det er å stemple 5% av oss som en egoistisk samfunnsfiende. Samer flest har et godt forhold til sine samiske brødre og søstre, og vi vil hverandre vel.

Alle samer som verdsetter hele det samiske mangfoldet bør nå melde seg inn i Sametingets valgmanntall

Vi står nå overfor en svært skummel samepolitisk situasjon. Sametingets nest største parti hakker løs på reindrifta med skummel skremselspropaganda og vil rive i stykker urfolksvernet som vi har brukt årtier på å bygge opp. Folk oppfordres i sosiale medier til å melde seg inn i Sametingets valgmanntall for å rive ned reindriftas rettigheter.

Dette er en ekstraordinær situasjon som krever av resten av oss slår ring om de og det er som er under angrep. Alle samer som verdsetter hele det samiske mangfoldet bør nå melde seg inn i Sametingets valgmanntall. Alle som ikke liker å bli tatt som gissel i kampanjen mot 5% av oss bør nå våkne. Vi har mye som må forsvares.