Løfter sjøbaserte skytefelt på Sametinget – En trussel mot det sjøsamiske fisket

Forsvarsdepartementet ønsker å etablere åtte nye øvings- og skytefelt langs kysten av Finnmark. NSR, Senterpartiet og Flyttsamelista løfter saken i forbindelse med Sametingets årlige fiskerisak.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
07.12.2021
NSR

Løfter sjøbaserte skytefelt på Sametinget – En trussel mot det sjøsamiske fisket

Stedene det ønskes nye skytefelt etablert i er Tanafjorden, Laksefjorden, Porsangerfjorden, nordvest for Norkyn, og kysten utenfor Ingøy og Sørøya, til sammen 50.000 km2 fjord- og havområder.

– Områdene det ønskes etablering i representerer viktige fiskeområder for fjord- og havflåten, der stenging av områdene til øvingsformål i lengere perioder vil kunne være av stor ulempe for fiskeriene. Skytefelt i eller nært fiskefelter er også svært uheldig for fiskestammen, da detonering av sprengstoff til havs kan forårsake fiskedød og skremme bort fisk, sier Maren Benedicte Nystad Storslett, parlamentarisk nestleder i NSR.

Forsvarsdepartementet burde gjennomføre grundige konsultasjoner med rettighetshaverne

Saken løftes i forbindelse med behandlingen av Sametingets årlige fiskerisak, hvor sametingsrepresentantene gis anledning til å gi innspill på kvotefordeling, fiskerirettigheter samt reguleringene i fiskeriene for 2022.

– Fiske danner grunnlaget for den sjøsamiske bosetningen i Finnmark, og Sametingets årlige fiskerisak har derfor blitt en svært viktig sak for Sametinget. Vårt overordnede mål i fiskeripolitikken er at kystbefolkningen skal gis mulighet til å benytte sin rett, opparbeidet gjennom sedvaner og alders tids bruk, til å livnære seg av de lokale kystressursene, sier Storslett.

Les mer:

Trussel mot det sjøsamiske kulturgrunnlaget

Sametinget vil i førsteomgang nå levere en høringsuttalelse på Forsvarsdepartementets høringsuttalelse innen 13. desember.

– I den siste tid har det blitt et økt fokus på at slike inngrep kan utgjøre en trussel mot samers rett til kulturutøvelse, senest fastslått i Høyesterett gjennom Fosen-dommen. Forsvarsdepartementet burde gjennomføre grundige konsultasjoner med rettighetshaverne, all den tid disse skytefeltene kan utgjøre en trussel mot sjøsamisk kultur, avslutter Storslett.