God samarbeidsavtale for Romsa – gratulerer!

Den nye samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune er et svært godt utgangspunkt for fremtidens samiske Tromsø – Romsa. Det er all grunn til å berømme politisk ledelse i kommunen og sametingsrådet for avtalen som nå er behandlet og vedtatt i Tromsø kommunestyre!

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
26.05.2021
NSR

God samarbeidsavtale for Romsa – gratulerer!

Av Runar Myrnes Balto, leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) og 1. kandidat til sametingsvalget for NSR i Gáisi valgkrets. 

Den nye samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune er et svært godt utgangspunkt for fremtidens samiske Tromsø – Romsa. Det er all grunn til å berømme politisk ledelse i kommunen og sametingsrådet for avtalen som nå er vedtatt i Tromsø kommunestyre! Og ikke minst til å gratulerer Romsas samiske befolkning!

Avtalen fremstår som et godt steg videre fra den første avtalen fra 2013, og den svarer godt på alt det positive som skjer i det samiske Tromsø i 2021. Den er betraktelig mer handlingsrettet enn den forrige, med gjensidige forpliktelser for å få ting gjort. Det gir en trygghet om at det blir mer enn bare ord på papiret.

Kommunen og Sametinget er i avtalen enige om å samarbeide for å gjøre Tromsø til en storbykommune innenfor samisk språkforvaltningsområde når ordningen snart legges om i tråd med forslagene fra NOU 2016:18 Hjertespråket, og det kommer en tilpasset løsning for bykommunene. Dette er fantastisk nytt og gjør Tromsø kommune historisk!

Tromsø kommune og Sametinget har funnet sammen om en samisk barnehageplassgaranti

Like gledelig er det at Tromsø kommune og Sametinget har funnet sammen om en samisk barnehageplassgaranti, som skal sikre at Tromsø kommune har tilstrekkelig kapasitet på samiske barnehageplasser i avdeling eller i egen samisk barnehage.

I tillegg kommer det en felles plan om å styrke det pedagogiske innholdet i barnehagene, og om å samarbeide om å rekruttering av samiskspråklig kompetanse til barnehagene. Med dette får man nå et svært godt utgangspunkt for å tilby samiske familier i Tromsø en trygg barnehagefremtid.

Tromsø går foran med et svært godt eksempel med den fremforhandlede avtalen, som andre byer kan følge. Det er jo heller ikke første gang at Tromsø tar ansvar for å gå foran i spørsmål om å ta samisk ansvar. Samarbeidsavtalen fra 2013 var i seg selv en historisk hendelse ved at Tromsø ble første by med en avtale med Sametinget – selv om det kostet en del å komme dit.

Avtalen berører en lang rekke viktige temaer for samene i Tromsø. Det gjelder alt fra det samiske skoletilbudet, til en oppfølging av #doarváidál #noknu-oppropet gjennom å utvikle et undervisningsopplegg i kommunen for å forhindre samehets; synliggjøring av samiske kulturminner i kommunen og en satsning på sjøsamisk språk, kultur og næring.

Endelig er det i ferd med å etableres et samisk hus i Tromsø, som vil være for alle samene i byen, og det gis tydelige signaler i avtalen om forpliktelser til det. Jeg vil si at den nye samarbeidsavtalen kommer på et veldig godt tidspunkt for det samiske Tromsø, da det skjer veldig mye positiv, for eksempel med opprettelsen av Romsa Kunsthall.

Det er et lysende eksempel på tilbud vi kan få til når vi gjennom Sametinget samarbeidet med kommunene.

Gáisi språksenter er i rivende utvikling etter strålende innsats den siste tiden fra både styre og administrasjon, og vil selvsagt satses på av både Sametinget og kommune. Språksenteret drives av kommunen, og har allerede god finansiering av Sametinget. Det er et lysende eksempel på tilbud vi kan få til når vi gjennom Sametinget samarbeidet med kommunene.

Samarbeidsavtalene med byene er i seg selv et flott verktøy at vi fra det samiske samfunnet skal få til saker sammen med kommunene. Vi får ikke løst utfordringene vi har knyttet til samisk språk og kultur uten å jobbe tett sammen med dyktige kommuner – og med samarbeid som dette kommer vi nærmere.

På vegne av NSR er jeg veldig god fornøyd med samarbeidsavtalen som den foreligger. Vi har fått gehør hos kommunen for mye av det vi har foreslått. Så er det selvfølgelig sånn at vi ikke løser alle utfordringer som finnes for samer i Tromsø, for eksempel i skolen, gjennom denne avtalen. Budsjettspørsmål avklares jo heller ikke i avtalen, så det er klart vi har et ombudsarbeid å gjøre også fremover.

Men det får vi ta etter hvert. Nå er det bare å gratulere både Tromsø  kommune med en god avtale som signaliserer vilje – og alle samiske innbyggere i Tromsø med en god avtale! Nå gleder vi oss til Gunnar Wilhelmsen og sametingspresident Aili Keskitalo underskriver avtalen i starten av juni.