Bevilliger nesten en million til Skifte i Gratangen

I 1857 satt Johan Fredrik Mikkelsen opp en gamme på Skifte i Gratangen. Sametinget har nå bevilget nærmere 1 million kroner til arbeidet med sikring og istandsetting av eiendommen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
08.09.2020
NSR

Bevilliger nesten en million til Skifte i Gratangen

I 1857 satt Johan Fredrik Mikkelsen opp en gamme på Skifte i Gratangen. Sametinget har nå bevilget nærmere 1 million kroner til arbeidet med sikring og istandsetting av eiendommen.

Sametingsrepresentant Ann Karin Kvernmo fra Norske Samers Riksforbund (NSR) er svært fornøyd med at Sametinget bevilging.

Skifte er et viktig samisk kulturmiljø som viser kombinasjonsdrift og hvor det er bevart en rekke samiske bygninger. Området brukes i dag både som turområde og i formidling av samisk kulturhistorie, sier sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund, Ann Karin Kvernmo

Bevilgningene er gitt fra Sametingets tilskuddsordning til automatisk fredete samiske bygninger i privat eie.

Gratangen kommune har fått fullmakt fra Skiftes eier Yngvar Mikkelsen til å søke tilskudd og organisere istandsettingsarbeidet av eiendommen.

– Det er svært positivt at kommunen engasjerer seg, og involverer frivillige lokale ressurspersoner og foreninger i arbeidet med å sette i stand Skifte. Det gleder meg at vi får tatt vare på våre samiske kulturminner i regionen, avslutter Kvernmo.