Skip to content

Behov kunnskap om samehets til arbeidsgivere, skoleledere og frivilligheten

Latterliggjøring, trakassering og hets av samer basert på språklig, kulturell og næringsmessig bakgrunn er fortsatt veldig utbredt i det norske samfunnet. Forskning viser at slike forhold er en stor del samens hverdagserfaringer i Norge i dag. Tall fra den ferske Miha-undersøkelsen om unge samers psykiske helse viser at de fleste samiske ungdommer har opplevd negative fordommer mot samer, og at 3 av 4 har opplevd diskriminering. Det er snakk om et folkehelseproblem for det samiske folket, som i aller høyeste grad angår Norge og det norske folket.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
09.03.2021
NSR

Behov kunnskap om samehets til arbeidsgivere, skoleledere og frivilligheten