Jahkečoahkkincealkámuš: Rájákeahtes álbmot

Deanu Sámiid searvvi jahkečoahkkincealkámuš Lappekodisilla birra ja doarjja Sárevuomi čerrui

Kategori
Deanu sámiid searvi
Forfatter
Deanu sámiid searvi
Dato
30.05.2021
Deanu sámiid searvi

Jahkečoahkkincealkámuš: Rájákeahtes álbmot

Rájákeahtes álbmot 

Deanu Sámiid searvi dáhttu Sámedikki dohkkehit buot vuoigatvuođagáibádusaid main lea vuođđu Lappekodisilla láhkačállosis. Lappekodisilla čállojuvvui vai Sámi álbmot ii galgan hástaluvvot riikarájáin ja vai álbmot galggai beassat doaibmat dábálaččat vaikko ráját bohte. Dát guoská maiddái Deanuleagi ássiide, ja min vuoigatvuođaide beassat eallit ovtta álbmogiin beroškeahttá goappá beal rájá ásaiduvaimet.

Go Sámediggi ii cealkke čielgasit makkár áddejupmi sis lea Lappekodisillas de sii maiddái láivudit min leagi ássiid vejolašvuođaid fitnet iežamet vuoigatvuođaid dohkkehuvvot. Dákkár jávohisvuođain signaliserejit stáhtii ahte sin ođđa ja stáhtabealušteaddji lágain sáhttá dušše sihkastit dološ rivttiid, nu mo, earret eará Sárevuomi áššis. Dát lea váidalahtti ja bidjá buot rádjaguovllu ássiid rašibu dillái. Vuoigatvuođat leat vuoigatvuođat ja daid ii sáhte válljet eret, vaikko dat hástala. Dan ii sáhte oktage stáhta, iige oktage Sámediggi dahkat.

Deanu Sámesearvi doarju Sárevuomi vuoigatvuođa gáibádusa Lappekodisilla vuođul ja doarju Sárevuomi gáibádusa doaimmahit boazodoalu seammá eavttuid vuođul go Norgga beal boazodoalu.