Hvorfor stemme NSR

NSR blir utfordret på hvordan vi har tatt regien og hvordan vi vil ta regien i den neste sametingsperioden. For meg som snart er ferdig med mine 4 første år på Sametinget så syns jeg vi har fått til mye.

Kategori
Salten sameforening
Forfatter
Sálto sámesiebrre
Dato
09.09.2021
Salten sameforening

Hvorfor stemme NSR

I nåværende sametingsperiode har vi klart å få på plass en konsultasjonslov og et forslag til nytt samisk språkområde som vil bety store endringer samiske kommuner. Vi har fått betydelig forsterket samisk innhold i læreplanene, mens Árran julevsáme guovdásj er satt i stand til å ta imot og forvalte Hans Ragnar Mathisens kunstsamling og gjenstander etter Bååstede. Vi har lyktes i å øke utgivelser av lulesamisk litteratur fra 5 til 18 de siste årene.

Vi har fått viktige feiring av våre språk gjennom Giellavahkko. Sametinget har satt Hábmera suohkan i stand til å satse på alt i fra industrikai fra Ájluokta og til å utvikle opplæring i lulesamisk. Sametinget har gitt etableringsstøtte til ny næringsvirksomhet på Ájluokta, deriblant tre duodjeutøvere og bidrar til en stor duodjesatsning blant aktørene i lulesamisk område, og vi har finansiert arbeidet med en flerbrukshall til Ájluokta. Vi lyktes også i å konsultere et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen til Hamarøy kommune.

Det overnevnte er noe av resultatene for lulesamisk språkområde etter 4 år med NSR i sametingsrådet. Med Høyre i sametingsrådet så fikk vi ingen konsultasjonslov. Lars Filip Paulsen og Vibeke Larsen klarte ikke få til en enighet med regjeringen. NSR tok opp jobben etter valget i 2017 og fikk igjennom et lovverk som er med på å styrke organisasjonene i det samiske samfunnet. Nå skal kommunene konsultere med blant foreldrenettverk, organisasjoner, grunneiere og foreninger i saker som angår den samiske befolkningen. Slik har de fått et verktøy som gjør at deres stemme blir hørt. Jeg er stolt av å vært med på laget som har fått på plass en lov som sikrer den samiske stemmen i alle landets kommuner.

En stemme til NSR er en stemme for at lulesamiske barn får et gratis barnehagetilbud.

En stemme til NSR vil garantere at det ikke innledes et samarbeid med Nordkalottfolket og deres kandidat Vibeke Larsen. Dette er den samme garantien som avviser et samarbeid med FRP på Sametinget. Nordkalottfolket er det partiet som ønsker at norsk skal bli anerkjent som et samisk språk, som stemte imot at samer skal omtales som urfolk i grunnloven, mens FRP vil legge ned Sametinget. NSR mener at det ikke er den retningen det samiske samfunnet skal gå og har derfor gitt disse garantiene. Derfor er jeg bekymret når jeg ser det tette samarbeidet mellom Høyre og Nordkalottfolket om felles budsjettforslag og forslag i mange saker på Sametinget. Din stemme betyr noe!

Lars Filip Paulsen kritiserer NSR for å bruke ILO 169 aktivt og at NSR ofte henviser til den når vi tar standpunkt i saker. Jeg vil påpeke at det er nettopp ILO 169 og folkeretten som gjør at vi har et Sametinget i dag, som gjør at vi har fått to utredninger om rettigheter til land og vann, som sørger for at vi nå har fått en konsultasjonslov, som sørger for at samiske barn har rett til opplæring i samisk, som sørger for at vi har forvaltningsområde for samisk språk. NSR bruker ikke folkeretten uten grunn – vi bruker den for å oppnå praktiske løsninger som utvikler det samiske samfunnet. NSR legger også ILO 169 og urfolksretten til grunn når vi går i gang med å jobbe med Samerettsutvalget 2 (SRU2) og kartlegging av de samiske rettighetene i Nordland og Troms. NSR er garantisten for at Sametinget skal jobbe for at vår bruk av land og vann i Hábmer skal anerkjennes og forvaltes etter våre prinsipper.

NSR er ikke bare en garantist for at det blir tydelig samisk inngang inn i arbeidet med SRU2. En stemme til NSR er å jobbe for å endre tospråklighetsmidlene til Hábmera suohkan slik at de når dit behovene er. En stemme til NSR er en stemme for at lulesamiske barn får et gratis barnehagetilbud.