Årsmøte 2023 – Torsdag 23.mars kl 19.00 på Álttá Siida

Her finner du sakspapirene til årsmøtet 2023 torsdag 23.mars klokken 19.00 på Álttá Siida.

Kategori
Alta sameforening
Forfatter
NSR
Dato
23.02.2023
Alta sameforening

Årsmøte 2023 – Torsdag 23.mars kl 19.00 på Álttá Siida

Bures boahtin // velkommen til årsmøte i Álttá sámiid searvi torsdag 23.mars kl 19.00 på Álttá Siida (Nøkkelstien 2).

Sakspapirer vil være dere i hende senest 16.mars (7 dager før årsmøtet). Saker kan meldes inn til ass@nsr.no innen fredag 10.mars. Innspill til valgkomiteen kan også sendes ass@nsr.no. Klikk her for å se protokoll fra årsmøtet i 2022.

Klikk her for sakspapirer til årsmøtet 2023

Saksliste:
Sak 1 – Godkjenning av innkalling
Sak 2 – Godkjenning av fullmakter / medlemskap
Sak 3 – Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
Sak 4 – Godkjenning av saksliste
Sak 5 – Årsmelding 2022
Sak 6 – Regnskap 2022
Sak 7 – Budsjett 2024
Sak 8 – Virksomhetsplan 2024-2025
Sak 9 – Samisk skolepolitikk i Alta
Sak 10 – Orientering fra Álttá Siida AS
Sak 11 – Orientering fra Álttá Sámi Giellaguovddáš
Sak 12 – Fisjon av Álttá Siida AS
Sak 13 – Álttá Siida kulturviessu – veien videre
Sak 14 – Vedtektsendring
Sak 15 – Valg

Sakspapirene til årsmøtet legges ut her senest 16.mars 2023.

Bures boahtin / Velkommen!