Gáiseguovllu válgabiire

Dás gávnnat NSR:a báikkálaš válgaprográmma Ávjovári válgabiirres. Dát gielddat leat válgabiirres: Gáivuona, Omasvuona, Ivgu, Gálssa, Romssa, Báhccavuona, Málatvuomi, Beardu, Sáččá, Ránáidsullo ja Ráisavuona suohkanat Romssa ja Finnmárkku fylkkas.

Gáiseguovllu válgabiire

NSR áigu Gáiseguovllu válgabires bargat:

 • Ahte buohkat dovdet gullevašvuođa sámi
  girjáivuhtii, beroškeahttá identitehtas, giella-
  máhtus ja kultuvrralaš vuolggasajis. 
 • Buori ja einnostahtti ruhtadeapmi Sámi vissui Romsii ja doarjut ođđa álggahanmovttaid nu mo Romssa Dáiddahálla ja Áillohaš-lanja Gáivuonas. 
 • Ahte mearrasámi historjjálaš vuoigatvuođat bivdui dohkkehuvvojit, ja ahte stuorát oassi eriin juolluduvvo álbmogii riddosuohkaniin. 
 • Ahte areálasuodjaleami bokte sihkkarastojuvvo boazodollui buorre birgenvuođđu, ja boraspirepolitihkka mii vuhtii váldá boazodoalu. Mii vuostálastit lasi bieggafámu nannámii. 
 • Nannet ja ovdánahttit sámi giliid sihke eanadoalu, meahcásteami ja NSR sirddolašvuođaplána bokte. 
 • Nannet ja ovdánahttit sámi ásahusaid ja deaivvadanbáikkiid, nu mo Riddu Riđđu.
 • Ahte ásahuvvojit eanet sámi mánáidgárddit ja mánáidgárdesajit, ja ahte buot sámi mánáide galgá mánáidgárdedáhkádus. 
 • Sámegieloahpahusas buot dásiin skuvllain galgá kvalitehtalokten, ja doaibmabijut mat buoridit sámi nuoraid bajásšaddandili. 
 • Ahte UiT váldá stuorát ovddasvástádusa oahpahit gelbbolašvuođa man sámi servodat dárbbaša; ahte viiddidit iežaset sámegieloahpaheddjiid oahpahusfálaldaga ja lasihit sámi kulturmáhtu buot iežaset oahpuin. 
 • Ahte eanet suohkanat válgabires ohcet beassat sámi hálddašanguvlui. 
 • Ahte gelbbolašvuođadássi guovllu sámi gullevašvuođas ja historjjás nannejuvvo olles álbmogis. Eanet diehtu ja positiivva čalmmusteapmi lea mielde eastadeames sámevaši. 
 • Ahte buot sámiide sihkkarastojuvvojit dásseárvosaš dearvvašvuođabálvalusat, sihke sámegillii ja sámi kulturgelbbolašvuođain.