Unjárgga Sámesearve, Nesseby sameforening

Unjárgga Sámesearve, Nesseby sameforening har hatt årsmøte 21.01.24 og Terje Lilleeng avløste Øystein Birgitsen (75år) som har vært leder de siste 6 årene. Terje Lilleeng, 54 år, er oppvokst i Juvravuonna/ Gandvik i Nesseby kommune. Han tilhører Maggaslekta (på morsida) fra Reissevuonna/Bugøyfjord. Unjárgga Sámesearve har medlemmer i Sør-Varanger, Vadsø og Nesseby. Terje bor i Ánnejohka/Vestre Jakobselv. Han har de siste årene hatt en del oppdrag for sameforeningen. Han har vært landsmøteutsending til Norske Samers Riksforbunds landsmøte og utsending på NSR`s tillitskonferanse. Han har også andre verv i NSR, bl.a varamedlem til NSR sitt landsstyre og medlem av overvåkingskomiteen til Intereg Aurora. De andre i styret er: Gunn Britt Retter, Sara Anne Smuk, Øystein Birgitsen og Jovna Vars Smuk. Sistnevnte er sametingsrepresentant for Østre Valgkrets. Terje og sameforeningen skal fremover jobbe tettere med moderorganisasjonen, Norske Samers Riksforbund, spesielt i forhold til arealinngrep og naturvern og miljø. Lokalt skal Nesseby Sameforening fremdeles jobbe med kultursaker, blant annet joik, varangersamisk, duejje og annen kultur. Det skal jobbes mer med samisk språk, spesielt for barn. Unjárga Sámesearve har de siste årene hatt en øking av medlemstallet siste år og har i dag 41 medlemmer

Kategori
Unjárgga Sámesearvi
Forfatter
Stian Aleksandersen
Dato
05.02.2024
Unjárgga Sámesearvi

Unjárgga Sámesearve, Nesseby sameforening