Samarbeidsavtalen mellom Saemiedigkie og Tråanten tjïelte

Her kan du lese Kristin Saras innlegg holdt på Sametingets plenumsmøte i oktober 2022.

Kategori
Tråanten dajven saemien siebrie
Forfatter
NSR
Dato
13.10.2022
Tråanten dajven saemien siebrie

Samarbeidsavtalen mellom Saemiedigkie og Tråanten tjïelte

Skrevet av: Kristin Sara, Sørsamisk valgkrets

Møteleder,

Jeg vil berømme rådet for jobben med samarbeidsavtalene. Det skal to parter til for å lage en avtale. Og vi vet at det handler om å jobbe godt lokalt for å begynne den prosessen.

Tråante fikk sin samarbeidsavtale signert 28 april i år. Den er ny. Den ruget i flere år før den ble en realitet. Men allerede i rugetiden ble det jobbet med hvordan samisk tilstedeværelse skulle se ut i Tråante. En kunne til og med høre ordføreren si at Trondheim også er en samisk by. Arbeidet med samarbeidsavtalen skapte en vilje og en bevissthet fra det politiske Tråante.

Kommunen lener seg på samarbeidsavtalen. Et eksempel er utvikling av samisk barnehage. I punktet under Barn og unge- om barnehager – står det i vår avtale;

“Samiskspråklig barnehagetilbud er det viktigste enkelttiltaket for å sikre flere samiske språkbrukere.”

Trondheim kommune tilbyr et samiskspråklig barnehagetilbud til alle samiske barn der foreldrene ønsker det. Partene vil samarbeide om å videreutvikle et godt tilrettelagt samisk barnehagetilbud til alle samiske barn jfr. NOU 2016:18 «Hjertespråket».

“Det samiske barnehagetilbudet må driftes etter sterke språkmodeller, med samiskspråklig personell.”

Ut fra dette har kommunen kommet med en bestilling, en invitasjon til samarbeid med barnehagen og det samiske miljøet med ønske å befeste hva den samiske barnehagen i Tråante skal være. En tar sikte på at denne bestillingen skal være ferdig til våren.

Et annet eksempel på at vår kommune lener seg på samarbeidsavtalen er at det er en gryende dialog med det samiske miljøet med tanke på å søke om å bli en forvaltningskommune, selv om det ikke er nedfelt i samarbeidsavtalen. Så her følger vi ikke FRPs ønske om å stryke siste setning i Sametingsrådets innstilling om at Sametinget oppfordrer byene til å melde seg inn i forvaltningsområdet for samiske språk. Vi vil oppfordrer andre byer til å gjøre det. Vi har tro på det.

Samarbeidsavtalen er blitt et viktig verktøy for å utvikle og styrke synlig samisk tilstedeværelse. Den har fremmet en vilje fra kommunen og et engasjement fra det samiske miljøet.

Samarbeidsavtalen evalueres årlig mellom kommunen og Sametinget. Vi har tro på samarbeidsavtalen. Vi gleder oss til at den evalueres til våren. Å få en tilbakemelding, samt en mulighet til å legge til saker eller stake ut en ny kurs. For oss er det ikke avtalen bare et symbol. Den er et levende og skaper en levende arena for dialog.

Foto: Árvu/Sámediggi