Mjøsa og omegn sameforening

Vår lokalforening dekker Mjøsa og omegn og store deler av Innlandet og ble opprettet i 2008. I MDSS jobber vi særlig for språkopplæring for medlemmer, vi lager møteplasser med felles aktiviteter som duodji og språkopplæring på både sør- og nordsamisk, og vi reiser rundt til lokale barnehager og skoler når de ønsker å sette fokus på samisk historie og kultur.

Váldde oktavuođa
Tlf: 46654996 E-poasta: mdss@nsr.no

Styret

Valgt på årsmøte 2. april 2022

Hege Merete Somby, nestleder og sekretær

Kai Gjessing, kasserer

Aina E. D. Nicolaisen, kursansvarlig

Mona Danielsen, Medlemsinfo

Sylvi Gundersen

Lill Danielsen

Váldde oktavuođa
Tlf: 46654996 E-poasta: mdss@nsr.no

Dokumenter

Vi legger ut årsmeldingene og datoer for styremøter