Valgkomiteen er virksom

NSRs valgkomité er i gang med arbeidet sitt med å innstille på tillitsvalgte til en rekke verv på til det digitale Landsmøtet 3. og 4. oktober.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
16.09.2020
NSR

Valgkomiteen er virksom

I følge vedtektene skal Landsmøtet behandle følgende valgsaker:

  • valg av leder og 2 nestledere
  • valg av 3 landsstyremedlemmer med 2 rangerte varamedlemmer for hvert styremedlem
  • valg av leder og 4 medlemmer samt 5 rangerte varamedlemmer til ungdomsutvalget*
  • valg av leder og 2 medlemmer samt 3 rangerte varamedlemmer til SOL
  • valg av leder og 2 medlemmer til valgkomite

Valgkomiteen tar nå imot innspill på kandidater fra sameforeningene. Kontakt valgkomiteens leder Grethe Dunfjeld på telefon 926 22 749 eller grethe@dunfjeld.no. Valgkomiteen består foruten Dunfjeld av Marion Aslaksen Ravna og Lars Theodor Kintel.

Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling senest dagen før valget gjennomføres.

*Det er fra ungdomsutvalget uttalt et ønske om å utsette valg av ungdomsutvalg til ekstraordinært landsmøte, fordi det ikke lar seg gjøre å arrangere den planlagte ungdomskonferansen før årets møte som var tiltenkt en viktig rolle i rekruttering og i ungdommens egen påvirkning på ungdomsutvalgets sammensetning. En utsettelse vil gi bedre tid til å gjennomføre alternativer. Et slikt forslag til utsettelse av valg må behandles av landsmøtet.