Unjárgga Sámesearve bovde buohkaid unna guolástusseminarii

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
13.05.2019
NSR

Unjárgga Sámesearve bovde buohkaid unna guolástusseminarii

Unjárgga Sámesearve bovde buohkaid unna guolástusseminarii.
Vuolgasejje lea ehte Unjárga je Sámedigge gaskka leamáš álit buorre ovtasbergo ovdánehtet vuonnaguolásteame. Dimmás dán jáhkái njijje guolleearet másá 100 %. Hástaleamme lea mo boahteáigges sihkarestet diehtevaš guolleeriid je sisboađoid. Lea go Sámedigge poletihkáláhččat gohccemin dán áššes? Lea go Sámedigges váikotanválde guolástanpoletihkas?