Ungdommer på Sametinget

NSR sin nye sametingsgruppe består av fire ungdommer under 30 år, og de 12 yngste av alle Sametingets representanter.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
24.09.2021
NSR

Ungdommer på Sametinget

Samisk mangfold

Etter at stemmene fra sametingsvalget omsider er ferdigtelte, står det klart at NSR har de 12 yngste representantene på Sametinget. Dette inkluderer 4 representanter under 30 år. I tillegg er eldstemann Mathis Nilsen Eira (72) en viktig del av NSR-gruppa.

– Dette er samisk mangfold i praksis

– Dette er samisk mangfold i praksis, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

– Vi slipper frem de unge fordi vi mener at de har en viktig stemme når fremtidens Sápmi skal formes. Og jeg har bare skryt å komme med til både ungdomsutvalget vårt NSR Nuorat og til de som engasjerer seg og stiller på listene våre.

Ungdommer på Sametinget

Maren Benedicte Storslett Nystad (25) fra Kautokeino og Ávjovári valgkrets er yngst. Nest yngst er Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell (27) fra Bleikvasslia og sørsamisk valgkrets. Tredje yngst er Maja Kristine Jåma (28) fra Fosen og sørsamisk valgkrets. De utgjør ungdomsgruppa under 30 år sammen med Piera Heaika Muotka (29) som er innvalgt fra Sør-Norge men er fra Nesseby og Tjeldsund.

Les sak om disse fire på Framtida.no.

Unge varaer

I tillegg er Sara Katrine Aleksandersen (20) fra Kvaløya og Gáisi valgkrets og Mathias Eilert Olsen (26) fra Tjeldsund og Vesthavet valgkrets begge valgt som 1. vara i hver sin krets – og dermed vil vi nok se dem mye på Sametinget.

De 12 yngste

Gjengen som anser seg som mer eller mindre unge utgjør:

Aili Guttorm (30)
Sandra Márjá West (30)
Mikkel Eskil Mikkelsen (32)
Runar Myrnes Balto (34)
Lisa-Marit Pentha-Stavsøien (35)
Jovna Vars Smuk (38)
Eirik Larsen (38)
Beaska Niillas (39)

Siden ingen andre partier har innvalgte representanter under 40 år, så er denne NSR-gjengen med de 12 yngste representantene med på å dra ned gjennomsnittsalderen på tinget.

– Vi bidrar med glede til at Sametinget speiler mangfoldet i det samiske samfunnet. Men jeg tenker at de andre partiene kanskje har noe å jobbe med. Uten våre representanter hadde det sett noe ujevnt ut, avslutter NSR-lederen.