Hvordan møte hets-og konspirasjonsteorier best?

Torsdag 9.november arrangerte NSR webinar om hat- og konspirasjonsteorier: hvordan møter vi det best? Her oppsummeres ulike måter å møte det på, samt linker til nettsider hvor man kan finne hjelp.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
10.11.2023
NSR

Hvordan møte hets-og konspirasjonsteorier best?

Sametingsråd Runar Myrnes Balto og Benedikte Pryneid Hansen, styremedlem i Oslo Sámiid Searvi/ Oslo sameforening (OSS) delte av sine kunnskaper og erfaringer.

Vi oppsummerer følgende råd fra webinaret til hvordan du best kan møte hets- og konspirasjonsteorier. Det finnes også mange gode råd på linkende lenger ned.

 • Delta i kommentarfeltdugnaden
 • Avvise konspirasjoner og feil
 • Påpeke overtramp; si i fra at man ikke synes det er ok og kommenter når noen går over streken.
 • Motargumenter
 • Man trenger ikke delta i diskusjoner, og man trenger bare svare/kommentere en gang. Det fremstår godt for andre å få se og høre motstemmen.

Dersom man skal publisere noe på nett, delta i en debatt eller lignende:

 • Snakk/ tenk gjerne i gjennom at hatytringer og diskriminering kan skje. Har du tenkt tanken på forhånd er det enklere om det kommer noe.
 • Snakk/ tenke gjennom hvordan du kan reagere eller hva du kan si. Det gjør det lettere hvis du plutselig står oppi det.
 • Finn din måte å svare og reagere på.
 • Kjenn dine grenser, og ha en plan for hva du skal gjøre om noen går over din grense.
 • Allier deg med noen, så er du ikke alene.
 • Si i fra til arrangør eller andre ansvarlige når konspirasjonsteorier dukker opp, og be om at disse ikke gis rom.
 • Fint å dele opplevelsen med noen etterpå.
 • Øvelse gjør mester – så øv deg på å si i fra. Ikke være en stille tilskuer, for det er også sårende.

Ta gjerne kontakt med oss i nsr@nsr.no

NSR som trygg organisasjon

NSR skal være en trygg organisasjon for alle. Alle kjønn, ungdommer og voksne, skal kunne engasjere seg og arbeide i NSR, uten å bli utsatt for seksuelle krenkelser eller overgrep.

NSRs varslingsgruppe har som ansvar å håndtere innmeldte tilfeller av seksuelle krenkelser og overgrep i NSR-sammenheng. Medlemmer eller tillitsvalgte som utsettes for seksuelle krenkelser eller overgrep i NSR-sammenheng, eller som mottar varsel om seksuelle krenkelser eller overgrep eller skal varsle videre om forholdet til varslingsgruppa.

Varslingsgruppa har taushetsplikt om alle innkomne saker. Bla den nedover på her til du kommer til varslningsgruppe.

Har du blitt utsatt for netthets?

Følg linken: https://amnesty.no/har-du-blitt-utsatt-netthets

Hva kan du gjøre om du er vitne til hets?

Alle kan gjøre noe når de er vitne til hets, enten det skjer på bussen, på nettet eller i sosiale medier, men det er ikke alltid så lett å vite hva man skal gjøre. Derfor har vi utviklet SOS-metoden, som gir deg tre ulike strategier: https://www.stillhetsarer.no/sos-metoden

Hvor kan jeg rapportere hets?

Dersom du vil rapportere hets, eller ønsker veiledning om temaet, er det flere ordninger du kan benytte. Her er en oversikt over noen av dem du kan kontakte. Husk at grove og sjikanerende ytringer kan være ulovlige, og bør meldes til politiet: https://www.stillhetsarer.no/hvor-kan-jeg-rapportere-hets

Redd Barna har en god oversikt over ulike nettsteder, hjelpetelefoner og chatter. https://www.reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp/

På nettsiden til psykisk helse er det oversikt over hjelpetelefoner og nettsteder hvor en kan få ulik type hjelp. https://psykiskhelse.no/trenger-du-hjelp/hjelpetelefoner-og-nettsteder/

Man kan også kontakte SANKS (Samisk nasjonal komtenasetjenseste – psykisk helsevern og rus), og de har nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for den samiske befolkningen. https://www.finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks/om-oss/kontakt-oss