Glad for krisestøtte til reindrifta

Reindriftsutøver og sametingspolitiker for Norske Samers Riksforbund, Mathis Nilsen Eira, er glad for at det settes av 10 millioner i krisestøtte til reindrifta i årets reindriftsavtale.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
05.03.2020
NSR

Glad for krisestøtte til reindrifta

– Denne støtten kan bety å være eller ikke være for flere i reindrifta, sier Eira.

De siste to årene har NSR foreslått opprettelsen av fond for å hjelpe reindrifta takle klimaendringer og kriseår i Sametingets innspill til reindriftsavtalen.

Det er viktig at vi har støtteordninger som gjør at vi kan komme oss gjennom kriser.

– Klimaendringene rammer oss som lever av naturen hardest, og den rammer oss først. Det er viktig at vi har støtteordninger som gjør at vi kan komme oss gjennom kriser, som den vi går gjennom nå, sier Mathis Nilsen Eira.

– Etter å ha sett hvordan tørkesommeren i 2018 rammet landbruket, så vi behovet for et fond for å hjelpe reindriftsutøvere takle klimaendringene i Sápmi, forklarer Eira.

Eira registrerer at et er allerede kommet inn søknader om krisehjelp på mer enn de 10 millioner kronene satt av i reindriftsavtalen.

– Krisestøtta fra reindriftsavtalen vil snart være brukt opp, noe som viser hvor stort behovet for slik krisehjelp er. Jeg håper at myndighetene øker krisestøtten, så alle reindriftsutøvere kommer seg gjennom vinteren og våren, fortsetter Eira.

Eira ønsker at krisehjelpen skal kunne videreutvikles slik at ordninga også kan støtte omstillingstiltak reindrifta trenger for å møte klimaendringer.

– Klimaendringene gjør at vi reindriftsutøvere må tilpasse oss nye forhold, og en helt ny hverdag. Men om fondet skal kunne brukes til noe utover umiddelbar krisehåndtering, så ser jeg at pengemengden må økes, avslutter Eira.

 

Foto: Marie Louise Somby // Árvu