Fiske og ikke oppdrett i Frakkfjord

Sametinget er imot at hele Frakkfjord i Loppa skal brukes til lakseoppdrett. Det gir håp for fiskere med små fartøy.

Kategori
Návuona sámiid searvi
Forfatter
Návuona sámiid searvi
Dato
14.07.2021
Návuona sámiid searvi

Fiske og ikke oppdrett i Frakkfjord

– Frakkfjord er en viktig gytefjord for kysttorsk, som er en truet torskestamme. Gyteområdet er viktig ikke bare for fisket i fjorden, men også for havområdet utenfor, forklarer Cato Kristiansen. Han sitter i formannskap og kommunestyre der han gjør sitt beste for å stoppe Grieg Seafood og Havforskningsinstiuttet sine planer om å etablere enda et oppdrettsanlegg i Loppa kommune.

Stina Pedersen og Silje Muotka er enige om at det ikke er plass for mer lakseoppdrett i Frakkfjord.  (Foto: R. Enoksen)

Fullt av oppdrettsanlegg

Loppa kommune består av flere fjordarmer som strekker seg inn mellom fjellene på halvøya Lahkkonjarga i Vest-Finnmark. I alle disse fjordene har Grieg Seafood fortøyd et eller flere oppdrettsanlegg. Først forsøkte selskapet å etablere enda et anlegg i Frakkfjord, men møtte stor motstand fra fiskere og bygdelag. Deretter søkte de i samarbeid med Havforskninginstituttet om at det blir satt av oppdrettsareal for å gjennomføre et større overvåkingsprosjekt i fjorden, noe et knapt flertall i Loppa kommunestyre har gått med på.

Halvt om halvt

– SV er eneste parti som sier klart og tydelig nei til planene, selv om Grieg Seafodd har fått Havforskningsinstitutt med seg . Fjordene våre er allerede fyllt med lakseoppdrett. Nå trenger fiskerne all den drahjelp de kan få for at de ikke skal tvinges bort fra enda flere fjorder og kystnære farvann, sier Stina Pedersen, som sitter i Loppa kommunestyre . Hun er glad for at Sametinget har levert innsigelser mot oppdrettsplanene. Det gjør at saka går til mekling hos statsforvalteren for Troms og Finnmark. Dersom Silje Karine Muotka blir Sametingspresident, vil hun følge saken helt til topps i regjeringsapparatet for å stoppe oppdrettsplanene.

Arbeidsplasser

– Jeg skjønner godt at det er behov for flere arbeidsplasser i en kommune som Loppa, der folketallet har gått nedover gjennom flere tiår. Derfor har Sametinget gitt støtte til kjøp av fiskebåter og kvoter, til reiselivsbedrifter og andre foretak.

Det vil jo være meningsløst av oss å bidra til at fiskere kan kjøpe båt, bruk og kvoter den ene dagen og neste dag godta at det etableres oppdrettsanlegg som presser fiskerne fra havområdene der de skal hente sitt levebrød, sier Muotka.

Frakkfjord med Loppakalven (Foto: Turid B. Grønbech)