Ber Evenes melde seg inn i samisk språkforvaltnings- område

I Sametingets plenumsmøte torsdag 28. september 2023 ba NSRs sametingsrepresentant Helén Storelv- Rabone Evenes kommune om å melde seg inn i det samiske språkforvaltningsområdet. Les hennes innlegg:

Kategori
Iinná ja biras sámiid searvi
Forfatter
Iinná ja biras sámiid searvi
Dato
28.09.2023
Iinná ja biras sámiid searvi

Ber Evenes melde seg inn i samisk språkforvaltnings- område

“Målet med samarbeidsavtalene er et aktivt og målrettet samarbeid med lokale og regionale myndigheter for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv. I lyset av Sannhets- og forsoningskommisjonen kan ikke viktigheten av slike avtaler komme tydelig nok fram, da vi i hele Sápmi har en netto reduksjon i språkbrukere og kulturbærere. For å videreføre den samiske kulturen og språket er det naturlig at kommunene tar en rolle i arbeidet, især med tanke på at kommunene selv også har vært deltagere i fornorskningen.

For enkelte kommuner vil en samarbeidsavtale være naturlig. Det kan være kommuner der ressurser er manglende og kommunene er eller har i lengre tid vært adskilt fra det samiske samfunnslivet.

Derimot finnes det kommuner der den samiske befolkningen er tydelig, synlig og levende. Dette er tilfellet med min hjemkommune, Evenes, der stor lokal innsats og dugnad har bidratt til at man stolt og sikkert kan si at vi lever i et samisk område. Der vil ikke en samarbeidsavtale nødvendigvis ha den samme effekten som i for eksempel bykommuner som Tråante. I Evenes vil rettighetene til tospråklighet være et tiltak som kan bidra til en likestilling i kommunen mellom den markasamiske befolkningen og den norske, som man ikke har hatt i nyere tid.

Jeg vil derfor benytte denne anledningen til å komme med følgende oppfordring til Evenes kommune: følg kravene fra deres samiske medborgere og meld dere inn i samisk språkforvaltningsområde.”