Guovdageainnu sámiid searvi

GSS 60-jagi

Guovdageainnu sámiid searvi ávvuda 60-jagi!

Mii bovdet mielahtuid LávvuLávdái Guovdageainnu gilišiljus, gaskavahkku beassášvahkku (05.04.23) ávvudit.

Boađe ovttastallat earáiguin. Mis lea veahá guoimmuheapmi, guossohit herskuid ja lea vejolaš deaivvadit ovdal eahket lágidemiid ja beassášmárkaniid álggaheami.

Lea nuvttá GSS ja NSR miellahtuide, ja sihke ođđa ja boares miellahtut leat bures boahtin. Čuovo min facebook-lágideami eambbo dieđuid ovddas.

Guovdageainnu sámiid searvi (GSS) ásahuvvui 01.12.1963 ja lea okta dain boarráseamos sámiid servviin. GSS lei mielde ásaheame NSRa 1968, ja lea maid ásahan Sámi beassášmárkaniid, Sámi Grand Prix, Áillohaš musihkkabálkkašumi ja duodjemárkaniid Guovdageidnui.

Maŋŋel ávvudeami lágidat quiza mii lea rabas buohkaide (18+). Ferte dieđihit ovdagihtii (dievva). Eambbo dieđut dás!

Foto: Mads Suhr Pettersen / Sámi beassášmárkanat