Oarjje-Vuona válggabijrra

Her finner du NSRs lokale valgprogram for Sør-Norge valgkrets. Valgkretsen består de kommunene i Møre og Romsdal og Innlandet fylker som ikke tilhører valgkrets 6, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

Oarjje-Vuona válggabijrra

NSR i Sør-Norge valgkrets vil arbeide for:

 • At alle skal føle seg inkludert i det samiske mangfoldet, uavhengig av identitet, livssyn, legning, kjønnsidentitet og språklig og kulturell bakgrunn.
 • At det etableres flere samarbeidsavtaler mellom Sametinget og kommuner/fylkeskommuner i Sør-Norge – som Bergen og Bærum, Innlandet og Viken. Samt å utvikle den eksisterende samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Oslo kommune.
 • At det etableres nye samiske møteplasser og kulturarenaer flere steder i Sør-Norge, samt å styrke eksisterende samiske institusjoner og møteplasser, slik som Samisk Hus i Oslo.
 • Å opprette et duodjiveiledertilbud i Sør-Norge, som kan tilby veiledning og duodjikompetanse ved kurs i samisk håndtverk.
 • At det etableres samiske barnehagetilbud i flere kommuner i Sør-Norge valgkrets, som Bergen, Bærum, og Stavanger. Alle samiske barn i hele Sør-Norge skal ha en samisk barnehagegaranti!
 • At det etableres en samisk skole i Oslo som en ressurs- og profilskole for hele Sør-Norge, som også blir et knutepunkt for samiske barn og unge – for eksempel gjennom et kultur- og leirskoletilbud.
 • At alle skal få mulighet til å lære seg samisk i Sør-Norge! Vi vil ha flere kurs for nybegynnere, og at det tilbys flere digitale og samlingsbaserte tilbud i sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk språk på universitets- og høgskolenivå.
 • At det utdannes og rekrutteres flere samiskspråklige lærere og barnehagepedagoger i Sør-Norge gjennom et samisk lærerløft på barnehage- og skolenivå!
 • En verdighetsgaranti for samiske eldre! Eldre skal møtes med samiske språk- og kulturtilbud uansett hvor man bor. Helsepersonell må tilbys tilpassede samiske språk- og kulturkurs.
 • Alle samer skal ha rett til et likeverdig helsetilbud! For eksempel gjennom et samisk helseteam i Sør-Norge, og samisk tolking innen helse- og omsorgssektoren.
 • Å styrke tilbudet til samiske ungdommer og studenter i Sør-Norge, blant annet gjennom økt støtte til samiske ungdoms- og studentorganisasjoner.
 • Å opprette en stilling som samisk prest/diakon i Sør-Norge.
Foto: Tiril Guttorm

Kan stemme 13. september

 • Arendal
 • Asker
 • Bergen
 • Bærum
 • Drammen
 • Fredrikstad
 • Eidsvoll
 • Halden
 • Kristiansand
 • Lørenskog
 • Lillestrøm
 • Moss
 • Nordre Follo
 • Oslo
 • Sandefjord
 • Sandnes
 • Sarpsborg
 • Skien
 • Stavangen
 • Tønsberg
 • Ullensaker

Må forhåndsstemme

Velgere som bor i kommuner med under 30 manntallsførte kan ikke stemme på valgdagen. De må forhåndsstemme senest fredag 10. september.

 • Alle utenom kommuner ovenfor
 • De som ikke er i hjemkommunen på valgdagen