Iinná ja Biras Sámiid Searvi

Iinná ja Biras Sámiid Searvi (Hinnøy og Omegn Sameforening) - IBSS ble stiftet 25. mars 1977 på Borkenes/Giehtavuotna i Kvæfjord kommune. IBSS er en organisasjon for alle samer og arbeider for å styrke samisk språk, identitet og kultur i Nordre Nordland og Sør-Troms. Vi jobber for å styrke samenes status som eget folk og arbeide for samenes rett til selvbestemmelse.

Válde aktijvuodav
Tlf: 970 80 217 E-poassta: ibss@nsr.no
Ingen treff funnet. Prøv igjen med andre søkeord eller filtreringsalternativer.

Styret, Studieutvalget og Idrettsutvalget

Anja Moen (studieutvalget)

Mathis Ailu Eira Meløy (idrettsutvalget)