Deanu sámiid searvi

Deanu Sámiid Searvi/Tana sameforening (DSS) ble stiftet --------, og vi har rundt 50 medlemmer. Vi er en kulturpolitisk forening som arbeider for å styrke og synliggjøre samisk språk og kultur i Tana og omegn. Dette har vi blant annet gjort med å drive Diddi mánáidgárdi i flere tiår fram til sommeren 2023 i huset vi eier ved Tana Bru. Framover skal huset brukes som et samiskspråklig treffsted, med blant annet kafé, familieaktiviteter og kurs- og kulturtilbud. Ta gjerne kontakt hvis du vil være med på å bygge vårt nye samiske samfunnshus!

Válde aktijvuodav
E-poassta: dss@nsr.no