Sáme oahppolihtto (SOL)

Samisk Studieforbund er av Stortinget godkjent som studieforbund med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976 og 2009. Hovedformålet for SOL er å drive opplysnings- og studievirksomhet blant samer. Samisk Studieforbund / Sámi oahppolávdegoddi (SOL) skal også utbre kunnskap om samer og samiske forhold til allmennheten.

Válde aktijvuodav
Tlf: +47 918 11 521 E-poassta: sol@nsr.no

SOL-sekretariatet

Johan Ánte Somby - Studieinstruktør

E-poassta: sol@nsr.no

Sett igang et SOL-kurs

SOL driver voksenopplæring gjennom kursvirksomhet, og her får du oppskriften på hvordan å sette igang et SOL-kurs. SOL har Norske Samers Riksforbunds som eneste medlemsorganisasjon og slik kan man si at SOL er NSRs studieforbund.
NSRs landsmøte er nemlig SOLs høyeste myndighet, hvor SOLs styre velges og hvor virksomhetsplaner og budsjett vedtas. Den daglige studievirksomheten ivaretas administrativt av SOLs sekretariat. Informasjon om administrasjonen finner du her.

Sol-kurs på 1-2-3