Ivgu sámesearvi

Ivgu Samesearvi er et lokallag for alle i Lyngen regionen, og vi jobber for å ta vare på, og å utvikle den samiske tradisjonen, språket, kulturen og samfunnet vårt.

Válde aktijvuodav
Tlf: 91576920 E-poassta: iss@nsr.no

Styret

Válde aktijvuodav
Tlf: 91576920 E-poassta: iss@nsr.no

Dokumenter