NSRs ærespris 2021 går til Ester Fjellheim

Siden 2005 har NSRs landsmøte fast delt ut ærespriser til foregangspersoner som har gjort en fremragende innsats for NSR og for den samiske saken. Vi utgjør en bevegelse som arbeider sammen, men enkeltpersoner har evnen til å både inspirere og utgjøre en forskjell gjennom sin innsats.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
31.01.2021
NSR

NSRs ærespris 2021 går til Ester Fjellheim

Det er en slik inspirerende og viktig innsats vi ønsker å hedre gjennom årets ærespris, som går til en samisk ildsjel med stor utholdenhet. En som har arbeidet med samiske saker i tiår etter tiår, både i NSR og på andre arenaer, hvor hun uten tvil har bidratt til endringer.

Årets æresprismottaker innehar den dag i dag verv både i NSR og på vegne av NSR. Det i seg selv er inspirerende, med tanke på at vedkomne har vært med i over 50 år. I 1969 ble en sameforening i NSR startet med æresprismottakeren som en av grunnleggerne.

Ester har selv uttalt at hun er «kjent som en hissigpropp», noe som har vært godt anvendt i den utrettelige kampen hennes for å fremme det samiske både i hennes profesjonelle liv og i samepolitikken. Hun tar flittig del i samfunnsdebatten enda, og sier fra når det er nødvendig.

Prismottakeren ble innvalgt på det første Sametinget i 1989 for NSR, hvor hun tok på seg flere viktige roller, deriblant som nestleder for komiteen for sosial og helsespørsmål. Dette passet spesielt bra, siden hun har et livslangt arbeid bak seg innen helsevesenet som lege.

Hun har blant annet vært leder for samisk legeforening, og har arbeidet mye med å få inn samisk språk og kulturforståelse i helseinstitusjoner. Denne innsatsen gjør hun i aller høyeste grad enda.

Senest 13 januar i år tok hun til ordet for at det bør opprettes en e-lege ved Sámi Klinihkka, i forbindelse med at strategien for spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen ble overlevert helseminister Bent Høie. Dette syns for øvrig landsstyret var en så god idé at vi foreslo det inn i NSR sitt valgprogram for sametingsvalget.

Prismottakeren kom flyttende til Tromsø i 1962, og ble i 2020 utnevnt til æresmedlem i Romssa Sámesearvi. Men det er sørsame hun er, fra Plassje og Gåabrien Sijte. Som samer flest glemmer aldri prismottakeren hvor hun er fra, og hun er en aktiv forkjemper for det sørsamiske samfunnets plass, i det samiske fellesskapet som i sannhetskommisjonen.

Vervene hun besitter i dag er som medlem av NSRs varslingsgruppe og som medlem av Sametingets eldreutvalg.

Landsmøtets ærespris 2021 utdeles til Ester Marie Fjellheim.

Portrett av Ester Fjellheim malt av Anna-Brith Arntsen