Sametinget har vedtatt eldrestrategi

Eldre har en viktig rolle som ledere og kulturbærere i samiske samfunn og er viktige resursser for samfunnet. Vi blir stadig flere eldre, og vi lever lengre. Samisk eldrestrategi representerer en viktig innsats for å imøtekomme behovene til samiske eldre.

Kategori
Unjárgga sámiid searvi
Forfatter
Unjárgga sámiid searvi Nesseby Sameforening
Dato
07.12.2023
Unjárgga sámiid searvi

Sametinget har vedtatt eldrestrategi

Eldre har en viktig rolle som ledere og kulturbærere i samiske samfunn og er viktige resursser for samfunnet. Vi blir stadig flere eldre, og vi lever lengre. Samisk eldrestrategi representerer en viktig innsats for å imøtekomme behovene til samiske eldre.

– De samiske eldre har bygd opp det samiske samfunnet og videreført vårt språk og kultur, da skal det være en selvfølge å tilrettelegge for de eldre slik at de får en god og verdig alderdom, sier sametingsrepresentant Jovna Vars Smuk.

Velferdsteknologi

NSR mener det er viktig å utvikle samisk velferdsteknologi for å sikre de samme forutsetningene og tilgjengelighet av helsetjenester og omsorgstjenester for eldre, uavhengig av geografisk bosted.

Kulturell og språklig tilpasninger

Det kulturelle og språklige aspektet er også av stor betydning og derfor er det viktig å legge vekt på kulturell tilpasning av omsorgstjenester. Samer har rett til å leve i pakt med sin egen kultur og til å bruke sitt eget språk, noe som følger av blant annet FNs erklæring om urfolks rettigheter. I offentlige institusjoner for samiske eldre må arkitektur, interiør og aktiviteter tilpasses samisk lokale forhold som de samiske eldre i institusjonene kan identifisere seg med. Dette kan være å tilpasse bygg når det gjelder lokale samiske byggetradisjoner, møblering med samiske interiørdesign og ha aktiviteter som lar eldre få delta i lokale samiske aktiviteter etter hva man er vokst opp med og hva man identifiserer seg med.

– Dette er viktig for å legge til rette for trivsel og eldres deltagelse i lokal samisk kultur og det lokale samiske årshjulet, sier Jovna Vars Smuk.

Tradisjonell samisk mat

Videre bør det legges vekt på å inkludere tradisjonell samisk mat i offentlige institusjoner som sykehjem og eldresentre, slik at eldre samer kan opprettholde sitt forhold til tradisjonelt kosthold og matkultur. Dagens lovverk utgjør en betydelig utfordring når det gjelder å tilrettelegge for tradisjonell samisk mat, som for eksempel blodmat, i offentlige institusjoner. Tradisjonell mat er ikke kun ernæring, men har også sterk tilknytning til kultur og identitet. Tradisjonell mat har også store helsefremmende effekter.