Nyttårshilsen fra leder

Menneskerettigheter, sannhet, krig og samhold er ord som kan oppsummere året 2023 for oss.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.01.2024
NSR

Nyttårshilsen fra leder

Det har vært et veldig innholdsrikt år for oss i Norske Samers Riksforbund (NSR) på alle vis, og vi har til tider hatt helt andre måter å forholde oss til telling av dager på.

I februar var det 500 dager siden Nord- og Sør-Fosen siidaene vant i Norges Høyesterett, men året 2023 viste seg derimot å bli året da høyesterettsdommer ble forhandlingsbare og når viljen til å reparere menneskerettighetsbrudd var liten, var det ungdommen som tok ansvar. Ungdommens aksjoner for menneskerettigheter har vært formidable, og vi har gang på gang blitt imponert og ikke minst motivert av alle ungdommene som har stått på i aksjonene. De har vist staten Norge og verden at samer også har menneskerettigheter. Ungdommen har med deres ČSV ånd også satt standard for fremtidige demonstrasjoner. Deres mot og medmenneskelighet til å kjempe videre for andre som har stått i kampen lenge, er noe vi alle kan hente styrke fra. Vi takker ingen spesielt, men alle som har bidratt på sitt vis ut fra sine forutsetninger. Sammen er vi sterkere! 

Govva: Natur og ungdom, Torjus Thesen

Govva: Natur og ungdom, Torjus Thesen

NSR-Nuorat har vært nominert en rekke ganger for sin innsats i Fosen-aksjonene, blant annet til Årets stemme av Dag og Natt og til Frivillighetsprisen 2023 av Frivillighet Norge sammen med Natur og Ungdom. Og i november kunne Elle Nystad motta prisen som Årets ledestjerne av DN.

NSR har 25 aktive lokallag over hele landet. Og tre av disse hadde jubileum i år. Det startet på Mjøsa hvor Mjösan Dajve Saemien Siebre/ Mjøsa og omegn sameforening (MDSS), feiret sine 15 år. MDSS er et veldig aktivt lokallag i NSR. De har jobbet mye for å synliggjøre det samiske i sitt område, og det merkes. I april kunne vi feire 60 år sammen med Guovdageainnu Sámiid Searvi (GSS). Lokallaget som har vært en viktig initiativtaker for det kulturlivet vi i dag får oppleve gjennom blant annet Sámi beassaš festivála. GSS er også lokallaget til to av våre tidligere sametingspresidenter Ole Henrik Magga og Aili Keskitalo. I desember feiret NSRs eldste og største lokallag 75 år, og det er ingen ringere enn Oslo Sámiid Searvi/ Oslo sameforening (OSS). De har gjennom tidene hatt en særdeles viktig rolle for samene i Oslove, og til jubileet kunne de også feire at de har fått mange nye medlemmer dette året.

Govva/ bilde til venstre: Leder i Oslo Sámiid Searvi Tor Gunnar Nystad sammen med et av æresprismottakerne Ingrid Jåma. Ravdna Anti mottok også ærepris. Bildet er fra jubileet. 

Govva/ bilde til høyre: GSS jubileum. T.h daværende leder i Guovdageainnu Sámiid Searvi Elle Mári Dunfjell Oskal sammen med leder i Kárášjoga Sámiid Searvi Ragnhild Lydia Nystad. Bildet er fra jubileet. 

1.juni 2023 kom endelig rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen. En rapport som forteller grusomme og triste historier som vi bare har kjent bruddstykker av. Det er veldig mange skjebner, og det gjør enormt inntrykk og få alt mellom to permer. Til tross for historien viser vi gang på gang at vi er sterke folk som ikke gir opp vår samiske identitet og vår eksistens. Nå må majoritetssamfunnet ta innover seg sannheten, så vi sakte og sikkert kan begynne forsoningen.Lagtingssalen, fremleggelse av sannhets og forsoningskommisjonens rapport

Sannheten er dessverre mer grusom ute i verden hvor det pågår kriger som er så ufattelig umenneskelig. Krigen både i Ukraina, på Gaza og andre steder må ta slutt! NSR har ikke for vane å donere penger, men vi mener det er særdeles viktig å støtte opp om Leger uten grenser og donerer derfor 10.000kr til dem.

Govva: NSRs tillitsvalgtkonferanse 2023 ble arrangert på Snåase. 

Dette året ble det satt rekord i antall nye medlemmer. Og når vi nå er bikket nytt år har vi 1558 medlemmer, hvorav 340 er nye, noe som forteller at vårt arbeid over flere tiår belønnes, og ikke minst har Fosen-aksjonene vist at det nytter å engasjere seg. Ingen skal måtte kjempe alene i Sápmi. Vi er sterkest som folk når vi jobber sammen.

Inn i det nye året tar vi med oss motet til Fosen-aksjonistene fordi kampen om rettigheter fortsetter i 2024. Kárášjoga Sámiid Searvi har over flere år jobbet hardt for kollektiv rett til store deler av grunnen i Karasjok kommune, og sammen med Karasjok kommune vant de i utmarksdomstolen. Dommen er anket og 29.februar skal Karasjok-dommen opp i Norges Høyesterett, og selv om tilliten til rettsstaten er betydelig svekket etter Fosen-saken, kan vi ikke gi opp håpet.

Gode folk, nytt år har begynt, og dette året har vi også blant annet landsmøte som venter, sekretariatet skal sammen med leder reise å treffe lokallag, og til neste år er det tid for sametingsvalg igjen.

Med dette ønskes et fredfylt år!

Govva: Fra NSR landsstyremøte i Romsa/ Tromsø. Fra venstre Stian Aleksandersen (sekretariatsleder), Beaska Niillas (politisk nestleder), Beatrice Iren Fløystad (leder), Vidar Andersen (organisatorisk nestleder), Kristin Sara (1.vara for Rita H.T Laakso), Elle Márgget Nystad (NSR-N leder), Gunn-Anita Jacobsen (styremedlem) og Christina Henriksen (NSRs medlem i Samerådet).