Nuorttaguovlo válggabijrra

Her finner du informasjon og NSRs lokale valgprogram for Norde valgkrets. Valgkretsen består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.

Nuorttaguovlo válggabijrra

NSR i Nordre valgkrets vil arbeide for:

 • Nei til Nussir og dumping av gruveavfall i Repparfjorden og nei til oppdrettslokaliteter i Frakkfjorden og Reisafjorden.
 • Styrke, formidle og utvikle sjøsamisk kultur i form av større gruppekvoter for åpen gruppe og den kystnære flåta, folkets fiskerirettigheter, økt mulighet for finansiering av fiskefartøy og flere gode og stabile fiskemottak i kretsen.
 • At det etableres såkornsfond og lokale utviklingslag for bærekraftig samisk næringsutvikling
 • Dokumentere og formidle duodjitradisjoner ved etablering av duodjiveiledere og utredning av mulighetene for et duodjiarkiv.
 • Språksentrene i Kvænangen og Alta skal få større ressurser slik at de kan ivareta et større ansvar så Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Nordreisa og Skjærvøy kan få tilbud om kurs og aktiviteter inntil det etableres flere språksentre.
 • Etablere flere møteplasser i kretsen (Nordreisa, Loppa og Seiland). Styrke Kokelv sjøsamiske museum, Perleporten i Honningsvåg og Álttá siida kulturhus. Bidra til realisering av et villakssenter i Nordreisa, samt styrking av formidling og kunnskap om reindrifta.
 • Videreutvikle samarbeidsavtalen med Alta slik at den omfatter samisk barnehagegaranti, styrket finansiering for Álttá sámi giellaguovddáš og Álttá siida kulturhus, utredning av samisk skoletilbud i Alta, og videre utvikling av samiske eldretreff.
 • Få en samlet oppfølging av forslag som anbefales av sannhets- og forsoningskommisjonen.
 • At lokalbefolkningens og reindriftas rettigheter styrkes gjennom videre oppfølging av Samerettsutvalget 2s forslag.
 • En Sametingsmelding om utmark for å sikre at regelverket ivaretar høstingstradisjoner, samt i den sammenheng gjennomgå regelverket for motorisert ferdsel i utmarka.
 • Samisk språk og kulturkunnskap må ivaretas i helsetilbudet, akuttberedskapen bedres, akuttsykehusfunksjoner i Alta sikres og beredskapen for luftambulansen må styrkes med landingsmuligheter for redningstjenestene i hele kretsen.
 • Et bedre samisk barnehagetilbud, samisk opplæringstilbud og at det finnes voksenopplæringstilbud for å lære samisk i hele valgkretsen. Ellos sámegiella!