Vi må huske de menneskelige konsekvensene av fornorskningen!

Raporta duođašta duođalaš vearredaguid sámi álbmoga vuostá. Leat duođalaš fáttát nu mot veahkaváldi ja illasteapmi, iešsorbmen, gárrenmirkogeavaheapmi, vealaheapmi, eahpeluohttámuš ja rasisma. Dat čalmmustahttá mot dáruiduhttin ja vealaheami lea traumaid guođđán min servodahkii ja ovttaskas olbmuide.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR-N
Dato
29.02.2024
NSR

Vi må huske de menneskelige konsekvensene av fornorskningen!

Sannhet og forsoning – Menneskelige omkostninger

Sametinget skal i neste uke behandle Sannhet- og forsoningskommisjonens rapport. Parlamentarisk nestleder for NSR, Maren Benedicte Nystad Storslett, mener at det er viktig å huske på konsekvensene fornorskning og urett har på enkeltmennesker:

– Rapporten beskriver den alvorlige uretten gjort mot det samiske folket. Samtidig som det også gir et klart bilde av at statens fornorskning og diskriminering fortsatt påvirker enkeltmennesker i dag.

Sametinget har delt den over 700 sider lange rapporten i åtte deler. Hvor en av sakene er kalt for «Menneskelige omkostninger».

– Denne saken tar for seg de menneskelige konsekvensene, historiske traumer og helse og levekår. Det er alvorlige tema som vold og overgrep, selvmordsatferd, rusmisbruk, rasisme og diskriminering. Det kommer tydelig fram hvordan fornorskningen har etterlatt store traumer i vårt samfunn og for enkeltmennesker, og hvordan dette igjen påvirker levekår, helse og sosiale forhold, sier Maren Benedicte.

Foreslåtte tiltak

Kommisjonen har foreslått en rekke tiltak som NSR, SP og JSL støtter. Det er foreslått tiltak for å forebygge og jobbe mot diskriminering, rasisme, vold og overgrep, tiltak for å styrke og utvikle likeverdige helsetjenester, samt tiltak for å forbygge uhelse, selvmord og rusmisbruk.

– NSR og flertallsgruppa på Sametinget mener at dette er svært viktige tema som krevet et spesielt fokus. Selv om kommisjonen ikke har foreslått en egen pilar for helse og levekår. NSR og flertallet har også foreslått en rekke tiltak utover det kommisjonen foreslår, basert på høringsinnspillene Sametinget har mottatt.

Tilleggsforslagene fra NSR og flertallet er blant annet behovet for en nŧ organisering av de samiske helsetjenestene, slik at de får mer selvbestemmelse og kan tilpasse tilbudene etter behovet til det samiske samfunnet. Vi foreslår også å styrker psykisk helsetilbud for samer. Samt behovet for videre forskning på sammenhengene mellom fornorskning og uhelse. Og også se på hvordan spesialskoler har bidratt i fornorskning.

Et annet forslag er at rettsvederlag for samer med tapt skolegang revideres slik at flere kan benytte seg av den og at erstatningssummen økes. Samt å se nærmere på hvilke konsekvenser av tap av egne åndelige tradisjoner har hatt på enkeltmennesket og samfunn.

“Det er vanskelige og tunge tema, som har skapt dype sår for vårt folk.”

– Jeg ønsker takke de som har delt sine personlige fortellinger med kommisjonen. Vi har et stort ansvar for å påse at rapporten blir fulgt opp, og at dette arbeidet ikke blir forgjeves. – Jeg tenker også spesielt på de som ikke har orket eller ønsker å dele sine personlige fortellinger. Det er vanskelige og tunge tema, som har skapt dype sår for vårt folk og enkeltmennesker. Og som vi nå må få bearbeide og lege.

– Det er samtidig viktig å påminne om at dette arbeidet ikke kan hvile alene på Sametinget, men at norske, svenske, finske og russiske myndigheter må ta ansvar – sammen med alle samfunnsnivå. Det er først da forsoningsarbeidet virkelig starter.

Alle forslag kan leses på Sametingets nettside (link).

Saken behandles i plenum onsdag 6. mars. Møtet er åpent for publikum, og der er også mulig å følge via stream (link).