Vi gir aldri opp Repparfjord

Den første gravemaskinen har kommet, men reinbeitedistriktet har nå anmeldt gruvesleskapet. På Markoppnesset ved Repparfjorden har folk samlet seg for å vise motstand mot Nussirgruva. NSR har gitt pengestøtte, og vi oppfordrer også medlemmer og andre til å gjøre det.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
23.07.2021
NSR

Vi gir aldri opp Repparfjord

Livsgrunnlaget trues

Den planlagte kobbergruva i Repparfjord i Hammerfest kommune har vært en viktig sak i Sápmi i flere år. Gruveselskapet Nussir ASA planlegger å dumpe over 30 millioner tonn farlig gruveavfall i Repparfjorden, og gruva vil ta land fra en allerede pressa samisk reindrift.

Nussirgruva er et overgrep

– Det handler om naturødeleggelser, og at livsgrunnlaget til samiske familier trues. Nussirgruva er et overgrep mot reindrifta, mot sjøsamisk kultur og livet i havet, sier Beaska Niillas, som er førstekandidat for Norske Samers Riksforbund i Østre Valgkrets.

Skuffet over Nussirvedtak

Blir til valget

Beaska Niillas, som også er kjent aktivist, var på sankthansaften med å sette opp og åpne protestleieren på Markoppneset ved Repparfjorden.

– Vi tar smittevern på avlor, og holder antall mennesker i leiren ganske lavt på dette tidspunktet. Men vi har fått opp en god leir som kan ta imot folk, sier Beaska.

Det er Redd Repparfjorden som har satt opp protestleiren og som organiserer den folkelige kampen for å bevare fjorden på Markoppneset.

Vil aldri akseptere at naturen og samiske rettigheter ofres for gruver og storkapital

– Vi blir her frem til valget. Vi vil vise stortings- og sametingspolitikerne som stiller til valg at Nussirsaken ikke er over – og at vi aldri vil akseptere at naturen og samiske rettigheter ofres for gruver og storkapital, sier Beaska Niillas.

Anmeldte gruveselskapet

Nils Mikkelsen Utsi, som er leder for det berørte reinbeitedistriktet Fiettar, leverte torsdag en anmeldelse av Nussir ASA til politiet. Nussir-direktør Øystein Rushfeldt fikk overlevert en kopi av anmeldelsen.

– Distriktet har anmeldt selskapet fordi vi mener de har startet anleggsarbeidet uten nødvendige tillatelser, sier Utsi.

Foto: Natur og Ungdom/Eira Haugbro.

Mener konsesjonen er ugyldig

Distriktet varslet også at de snart leverer prosessvarsel og tar saken til retten.

– For oss vil en realisering av denne gruva etter alt å dømme bety at flere familier må ut av reindrifta. Vi mener konsesjonen er ugyldig, og derfor kommer vi til å ta den til retten, forteller Utsi, som også er sametingsrepresentant for NSR.

NSR oppfordrer til å støtte pengeinnsamling

Hvis man ikke kan reise til Repparfjord, så er det mulig å bidra likevel. Det trengs politisk press og pengestøtte. Redd Repparfjorden har opprettet en innsamling.

– NSR har gitt pengestøtte, og vi oppfordrer også våre medlemmer og andre til å støtte, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto

Viktig for hele Sápmi

Jovna Vars Smuk er 2. kandidat for NSR i Østre valgkrets og reindriftsuøver. Han mener at Nussir-saken er en en prinsippsak som angår reindrifta i hele Norge.

En prinsippsak som angår reindrifta i hele Norge

– For de aktuelle familiene i reindrifta er dette et spørsmål om å være eller ikke være, og rapporter viser at så mange som halvparten av reindriftsutøverne i området kan presses ut om Nussirgruva blir realisert. Dette viser at mineralloven ikke fungerer og må endres. Hvis dette virkelig skal være lov, så ser jeg mørkt på reindriftas fremtid generelt, sier Vars Smuk.

Kjemper videre på Sametinget

Presidentkandidat Silje Karine Muotka, som har Nussirgruva i sin valgkrets, mener tillatelsen klart er i strid med folkeretten og menneskerettighetene, og må trekkes tilbake.

I løpet av den forrige sametingsperioden har NSR fått et nesten helt enstemmig Sameting til å si nei til Nussirgruva. Sametingsrådet har også drevet påvirkningsarbeid ovenfor investorer i prosjektet, og har bistått reindrifta med saksrapporter og støtte til eventuelle rettsaker.

Tillatelsen er klart i strid med folkeretten

– Å støtte rettighetshaverne i reindrifta i deres kamp for å ta vare på sitt eget levebrød, ser jeg som en av våre viktigste oppgaver fremover. Vi trenger en bærekraftig næringsutvikling i Sápmi, og ikke hensynsløse natur- og miljøødeleggelser som fortrenger eksisterende næringer som fiskerier og reindrift, sier Muotka.

Foto fremhevet bilde: Kjell Derås.