NSRs ærespris-mottaker ønsker innspill

Ester Marie Fjellheim, som nylig mottok NSR-landsmøtets ærespris for 2021, er samisk representant i Helse Nord sitt regionale brukerutvalg. Nå ønsker hun gjerne innspill fra NSR og sameforeningene.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
19.02.2021
NSR

NSRs ærespris-mottaker ønsker innspill

Ester Marie Fjellheim, som nylig mottok NSR-landsmøtets ærespris for 2021, er samisk representant i Helse Nord sitt regionale brukerutvalg. Nå ønsker hun gjerne innspill fra NSR og sameforeningene.

I forbindelse med sin takketale til NSRs ekstraordinære landsmøte trakk hun frem arbeidet som står foran henne i brukerutvalget, og oppfordret NSR til å komme med innspill til hva hun kan fremme i utvalget

– Jeg ønsker veldig gjerne å fra innspill fra sameforeningene om hvordan det er å møte som samisk pasient for eksempel på sykehusene. Men ikke minst om hvordan det bør være, sier æresmedlem Ester Fjellheim selv.

Brukermedvirkning er viktig for å få kommunisert til helseforetakene hvordan samiske pasienter opplever helsetilbudene de får i spesialisthelsetjenesten. Dette er en viktig kanal for å kunne oppnå likeverdige og tilpassede helsetilbud for samiske brukere, noe som er viktige prinsipper i NSR sin helsepolitikk.

Når Ester Fjellheim er utnevnt i brukerutvalget, har det sammenheng med at hun sitter i Sametingets eldreutvalg etter forslag fra NSR. Hun er imidlertid ikke representant bare for de samiske eldre, men ønsker å tale de samiske pasientenes sak.

NSR-leder Runar Myrnes Balto kommer med en oppfordring til NSRs lokallag og medlemmer.

– Vi håper vi får inn masse gode innspill som vi kan videreformidle til Ester. Her kan vi alle være med på å hedre Ester litt ved å hjelpe til. Men først og fremst er det svært viktige problemstillinger det er snakk om, sier NSR-lederen.

I forrige uke var det stor medieoppmerksomhet om Maret Laila Anti som var opprørt på vegne av samiskspråklige foreldrene sine som ikke fikk tolkning på sykehuset i Kirkenes. Det er eksempel på en type sak som vil være relevant for brukerutvalget.

Les også NSRs sametingsrepresentant og parlamtarisk nestleder i NSR sametingsgruppe, Piera Heaika Muotka sin kronikk om saken.

Du kan hjelpe Ester Fjellheim sitt arbeid i det regionale brukerutvalget til Helse Nord ved å sende innspill til NSR via nsr@nsr.no før påske.