Domstolreformen truer porsangersamenes rettsikkerhet

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har i Stortinget inngått avtale om ny domstolstruktur, og går inn for å skille den samiske språkforvaltningskommunen Porsanger ut av det som idag er  Indre-Finnmark tingrettskrets. “Regjeringspartiene truer samisk rettsikkerhet i Porsanger” sier Sandra Andersen Eira, Sametingsrepresentant for NSR.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
04.12.2020
NSR

Domstolreformen truer porsangersamenes rettsikkerhet

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har i Stortinget inngått avtale om ny domstolstruktur, og går inn for å skille den samiske språkforvaltningskommunen Porsanger ut av det som idag er  Indre-Finnmark tingrettskrets. “Regjeringspartiene truer samisk rettsikkerhet i Porsanger” sier Sandra Andersen Eira, Sametingsrepresentant for NSR.

Regjeringspartiene og Frp legger opp til å flytte Porsanger over til Vest-Finnmark Tingrettskrets, som ikke har den samme samiske rettsdimensjonen som nåværende Indre-Finnmark tingrett.

Vår rettsikkerhet som samer er helt avhengig av at vi i domstolene møtes av folk som har kompetanse om samisk språk, kultur og sedvane

– Å flytte en sentral samisk kommune som Porsanger over til Vest-Finnmark tingrettskretts splitter opp samiskspråklige kommuner som i dag har en naturlig tilhørighet til Indre-Finnmark rettskrets, Sandra Andersen Eira, NSR-politiker fra Porsanger.

Eira er bekymret over hva en dette vil ha å si for samisk rettsikkerhet i Porsanger.

– Vår rettsikkerhet som samer er helt avhengig av at vi i domstolene møtes av folk som har kompetanse om samisk språk, kultur og sedvane, sier Eira.

– Om dette gjennomføres vil den samiske befolkingen i Porsanger bli frarøvet vår mulighet til å ivaretas av en domstol med samisk retts- og kulturkompetanse. Vi mister vår mulighet til å bli behandlet på samiske premisser i retten, og vår rett til å bli dømt av våre likemenn, fortsetter Eira.

Sametingspresident Aili Keskitalo har allerede sendt et bekymret brev til justisminister Monica Mæland om saken, og NSR vil følge saken videre.