Berømmer Målselv kommune for å ta ansvar for det samiske

Kommunestyret i Målselv vedtok i dag 5. mai at de skal sette i gang en saksutredning for hva det vil si å gå inn i forvaltningsområdet for samisk språk. Et samepolitisk fremskritt i Målselv, mener Karen Anette Anti, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR).

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
05.05.2021
NSR

Berømmer Målselv kommune for å ta ansvar for det samiske

– Det er flott at kommunen nå endelig ønsker å ta mer ansvar for det samiske i Målselv. Dette kan være en god start på noe som kan være med på å synliggjøre samisk språk, kultur, historie og tilstedeværelse i vårt område. Her er det både lang samisk historie og et samisk samfunn i dag, fortsetter Anti.

Som grunnlag for saken vises det til et foredrag om samisk språk, historie og kultur Anti ga for kommunen i mai 2018.

– Daværende ordfører Nils Ole Foshaug ba meg holde et «samepolitikk for dummies»-foredrag for kommunestyret. Jeg ble positivt overrasket over tilbakemeldinga på dette foredraget, og interessen kommunepolitikerne viste, sier Anti.

– Jeg ser dagens vedtak som en lenge etterlengtet forpliktelse for det samiske i Målselv. Nå skal Målselv kommune endelig utrede å gå inn i forvaltningsområdet for samisk språk, fortsetter Anti.

Jeg vil kalle dagens vedtak et samepolitisk fremskritt i Målselv

Vedtaket om å utrede om Målselv kommune skal gå inn i forvaltningsområdet for samisk språk ble fremmet av Målselv Arbeiderparti, og ble vedtatt kun mot en stemme fra FRP.

– Det vil være svært bra for det samiske i regionen om Målselv trår inn i forvaltningsområdet for samisk språk. Ordninga vil gi gjensidige forpliktelser fra kommunen og Sametinget for å fremme samisk språk og kultur i Målselv, sier Anti.

– Jeg gleder meg til prosessen videre, og jeg håper at kommunepolitikerne vil fortsette sitt engasjement for å synliggjøre og styrke samisk språk, kultur og identitet i Målselv, avslutter Anti.