Aksepterer ikke innskrenking av samisk ytringsfrihet

NSR-leder Runar Myrnes Balto skriver at NSR ikke aksepterer innskrenking av samisk ytringsfrihet, og slår fast at det ER demokratisk og riktig å kjempe for Repparfjorden når samiske rettigheter overkjøres

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
24.08.2021
NSR

Aksepterer ikke innskrenking av samisk ytringsfrihet

La det være helt klart. Vi lever i en demokratisk rettsstat. Det innebærer at vi har ytringsfrihet og at både enkeltmennesker, grupper og rettighetshavere kan få sine saker prøvd i rettssystemet når det er nødvendig – også når staten er motpart.

NSR mener det ER demokratisk og riktig å kjempe for Repparfjorden når samiske rettigheter overkjøres.

Samiske rettigheter overkjøres i Nussir-saken. I Reinbeitedistriktet Fiettar står halvparten av reineierne i fare for å bli presset ut av drifta. Det er et brudd på menneskerettighetene og dermed norsk lov, selv om Regjeringen har vedtatt å gi driftskonsesjon til prosjektet mot bedre vitende.

NSR mener det ER demokratisk og riktig å kjempe for Repparfjorden når samiske rettigheter overkjøres. Det innebærer blant annet at vi vil støtte rettighetshaverne i de nødvendige rettslige skritt fremover.

Vi godtar ikke at ytringsmulighetene eller ytringsfriheten for Sametinget eller samer innskrenkes.

La oss også klargjøre en ting for alle. Vi godtar ikke at ytringsmulighetene eller ytringsfriheten for Sametinget eller samer innskrenkes. Vi lever i en rettsstat, og rettssikkerheten skal hindre en situasjoner der grupper, enkeltpersoner og rettighetshavere skal lide urett uten å kunne få en grundig vurdering av dette i rettssystemet.

NSR godtar ikke forsøk på å innskrenke den samiske ytringsfriheten, selv når forsøkene kommer fra landets mektigste parti. Feilvurderinger og det å overkjøre naturen eller urfolk blir ikke riktigere av at det legges lokk på saken, eller ved å skjule det. Tvert om.

Jeg trodde derfor knapt det jeg hørte da jeg så debatt på NRK2 onsdag 18. august om samepolitikk. Det som kan fremstå som et desperat valgkamp-grep fra landets mektigste parti, bør være alarmerende for alle som er opptatt av ytringsfrihet og minoriteters rettigheter.

I debatten med NSRs presidentkandidat Silje Karine Muotka om Nussir-gruva stemplet Høyres stortingsrepresentant Marianne Haukland Sametinget og NSR som udemokratiske, blant annet fordi Sametinget har sendt ut brev til investorer med informasjon om Sametinget sine vedtak. Også muligheten til å prøve sine saker i retten ble det sådd tvil om.

Det er altså flere fremtredende representanter i Høyre som fremstår som at de ønsker å sette begrensninger på Sametingets ytringsfrihet.  

Først forsøker Høyres representant å ymte frempå at NSR bryter loven og driver sivil ulydighet. Faktum er at verken Sametinget eller NSR har organisert noen sivil ulydighet i saken. Vi støtter opp om den den folkelige protestleiren som er reist til støtte for Repparfjorden, og aksjonistenes muligheter til å gjennomføre ikke voldelige demonstrasjoner. Og så fortsetter vi å bruke de verktøyene vi har innenfor demokratiet for å få frem vår dokumentasjon på menneskerettighetsbrudd og brudd på urfolksrettigheter.

I forklaringen på hva Høyre mener er en «annen type maktbruk» fra NSR sin side, sies det  «at det er viktig å sette et skille mellom når et parti som er politisk valgt i et demokratisk organ i Norge sender brev til utenlandske investorer som forteller om overgrep på menneskerettigheter som skjer i Norge, når den norske stat anser det for ikke å være et overgrep på menneskerettighetene (…)».

Tidligere har Høyres forsvarsminister Frank Bakke Jensen uttalt seg etter samme lest. Som stortingsrepresentant i 2016 brukte han beskrivelser som “aksjonistdemonstranter”,  “bananrepublikk” og «ødelegger den demokratiske prosessen» da han gikk til angrep på de nevnte brevene Muotka og Sametinget hadde sendt til internasjonale investorer. Det er altså flere fremtredende representanter i Høyre som fremstår som at de ønsker å sette begrensninger på Sametingets ytringsfrihet.

Denne holdningen fremtvinger noen nødvendige prinsipielle spørsmål. Har vi et demokrati der minoritetene ikke skal få ytre seg om det de mener er et brudd på deres rettigheter? «Hva skal vi med et folkevalgt organ som ikke får orientere omverden om sine vedtak» spurte presidentkandidat Muotka klokt i debatten. Det er et meget godt poeng.

Ellers er det verdt å merke seg hva Høyres toppkandidat i Finnmark, Vetle Langedahl, uttalte til Nordnytt tirsdag 17. august, og som Haukland også hintet til i debatten. Langedahl ville ikke vært trygg som velger på at Nussir-gruva blir noe av med mindre man stemmer Høyre på valgdagen.

Det gir håp til alle som kjemper for Repparfjorden, og sier noe om at kampen ikke er over. Hvis et nytt stortingsflertall vil det, kan man reversere denne overkjøringen av samiske rettigheter.