Ber sametingsrådet løfte behovet for flyplass i Guovdageaidnu 

Maren Benedicte Nystad Storslett (NSR), sametingsrepresentant fra Guovdageaidnu, ber sametingsrådet løfte behovet for å få etablert flyplass i Guovdageaidnu i møte med regjeringen.

Kategori
Guovdageainnu sámiid searvi
Forfatter
Guovdageainnu sámiid searvi
Dato
27.09.2023
Guovdageainnu sámiid searvi

Ber sametingsrådet løfte behovet for flyplass i Guovdageaidnu 

Maren Benedicte Nystad Storslett (NSR), sametingsrepresentant fra Guovdageaidnu, ber sametingsrådet løfte behovet for å få etablert flyplass i Guovdageaidnu i møte med regjeringen.

– Å få etablert en flyplass til Guovdageaidnu har stått på den politiske dagsordenen i kommunen i over femti år. Nå ser vi muligheten til å få løftet dette i arbeidet med Nasjonal Transportplan, sier sametingsrepresentant for NSR Maren Benedicte Nystad Storslett, som selv er fra Guovdageaidnu.

Våren 2024 legger regjeringen fram Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036. Nasjonal Transportplan (NTP) er en viktig retningsgivende plan som legger grunnlaget for landets transportinfrastruktur, og den nye planen for perioden 2025–2036 vil bli presentert våren 2024. Den inneholder mål og strategier for utviklingen av transportsektoren i årene som kommer.

– Flyplass til Guovdageaidnu ble ikke prioritert i forrige regjerings transportplan, selv om det var foreslått. Så vi har store forventninger til den kommende Transportplanen, sier Nystad Storslett, og fortsetter:

– Guovdageaidnu er blant de stedene i Norge med lengst vei til sykehus. Veien mellom Guovdageaidnu og Hammerfest er ofte stengt på grunn av værforhold og ras, spesielt i Silisávži og på Áisaroaivi. Noe som gjør forbindelse til sykehuset svært sårbar. Etablering av ambulansefly og passasjerflyruter fra Guovdageaidnu med forbindelser til for eksempel Tromsø ville redusert avstanden betydelig. Vi har flyruter i Finnmark somvi ser kan gå via Guovdageaidnu, og dermed slipper vi å etablere flere ruter.

Det finnes allerede en 1100 meter lang grusdekkende flystripe i Guovdageaidnu. Den ble etablert under andre verdenskrig og ble gjenoppbygget av Luftforsvaret i 1958. Det er for tiden ingen ordinær flytrafikk på stedet.

– Dessuten er klimaet i Guovdageaidnu generelt mer stabilt sammenlignet med kystområdene, noe som ville tillate flyplassen i Guovdageaidnu å holde åpent i mange tilfeller når andre flyplasser i fylket er stengt på grunn av dårlige værforhold.

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har initiert politiske innspillsmøter i forbindelse med utarbeidelsen av Nasjonal Transportplan (NTP) 2025-2036. 

– NSRs Sametingsgruppe har bedt Sametingsrådet om å ta opp behovet for en flyplass i Guovdageaidnu som en sentral prioritet i dette arbeidet, avslutter Nystad Storslett.